Uitspraak: Notaris is voldoende alert geweest op mate van wilsbekwaamheid van erflater

Op 7 december 2014 is erflater, de vader van klaagster, overleden. Klaagster en haar twee zusters U en L zijn benoemd tot erfgenamen, ieder voor gelijke delen. In het testament heeft erflater een legaat van € 200.000,- vermaakt aan zijn partner. Op 31 mei 2013 heeft de notaris een schenkingsakte gepasseerd, waarbij de sloep ter waarde van €10.000,- aan de partner werd geschonken. Erflater is in de periode tussen 2011 en zijn overlijden meerdere malen opgenomen in het ziekenhuis wegens onder andere prostaatkanker, darmkanker en urologische aandoeningen.

De klacht

Klaagster verwijt de notaris dat hij in strijd heeft gehandeld met zijn zorgplicht door de testamenten en schenkingsakte te passeren, zonder de wilsbekwaamheid van erflater te onderzoeken. De notaris had minimaal twijfel moeten hebben over de wilsbekwaamheid. Volgens klaagster waren de volgende indicatoren aanwezig:

 • erflater was een oude man op hoge leeftijd (destijds 80 jaar oud), die al een tijd niet meer voor zichzelf kon zorgen en ook niet meer zelfstandig kon wonen;
 • erflater was ziek en verward. Dit blijkt uit een grote hoeveelheid aan medische documenten. Bovendien was op het moment van tekenen van de testamenten al bekend dat hij leed aan dementie;
 • er was een vermoeden van beïnvloeding door de partner;
 • het ondertekenen van het testament is niet gedaan in de eigen woning van erflater, maar in de woning (tuin) van de buren;
 • erflater was niet meer in staat zelf zijn financiën te regelen; – de partner nam de medische beslissingen voor erflater en niet erflater zelf.

Het verweer

De notaris stelt in de periode april 2013 tot december 2013 geen moment getwijfeld te hebben aan de geestesgesteldheid van erflater en had gezien de consistentie van de verklaringen, vragen en antwoorden geen aanleiding om aan de wilsbekwaamheid te twijfelen. Erflater zag er volgens de notaris op het moment van passeren van het testament op 10 juli 2013 goed uit en was ontspannen. Van ziekteverschijnselen of aan leeftijd gerelateerde disfunctionaliteiten was geen sprake. Het testament was daarnaast niet heel buitengewoon en niet bijzonder complex. Het legaat was gezien de duur van de relatie, de omvang van het vermogen en het feit dat erflater sinds 2010 zich tegen derden had uitgesproken dat hij iets voor de partner wilde regelen, te verklaren.

De beoordeling

De kamer oordeelt dat als achteraf uit een rapport van een deskundige of getuigenverklaringen valt af te leiden dat een cliënt op het moment van een bespreking of passeren van de akte mogelijk niet als wilsbekwaam kon worden aangemerkt, dit nog niet zonder meer betekent dat dit ook aan de notaris duidelijk had moeten zijn geweest. Of dit zo is, hangt af van de omstandigheden van het geval. De Kamer is van oordeel dat de notaris voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij tijdens de diverse voorbesprekingen en bij het passeren van de akte voldoende alert is geweest op de mate van wilsbekwaamheid van erflater en dat hij onvoldoende aanleiding had om aan deze wilsbekwaamheid te twijfelen. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant