Uitspraak: Notaris kan geen verwijt worden gemaakt over de afwikkeling van de nalatenschap

De broer van klager, B, is overleden op 19 juli 2001. B had een dochter, D, zij is geboren op 9 juli 1999 en overleden op 20 juli 2001. Mevrouw M is de moeder van D.

Op 19 oktober heeft de notaris een verklaring van erfrecht opgemaakt. In de verklaring is D als legitimaris genoemd. D is op 20 juli overleden, voor haar plaatsvervulling treedt haar moeder op. M is enige erfgename en is daardoor gerechtigd tot de nalatenschap van B.

De vader van klager en zijn broer B is op 5 oktober 2014 overleden. Op 11 september 2017 heeft klager een klacht tegen de notaris ingediend. De kamer heeft op 17 januari 2018 klager in zijn klacht tegen de notaris niet-ontvankelijk verklaard. Ook in hoger beroep is geoordeeld dat klager niet als belanghebbende kon worden beschouwd.

De klacht

Klager verwijt de notaris dat hij slechts een deel van de vordering van de vader van klager op de nalatenschap van B heeft voldaan.

De beoordeling

Volgens de kamer is de vraag of de notaris te verwijten valt dat hij slechts een deel van de vordering van de vader van klager, op de nalatenschap van B heeft voldaan.

Er is komen vast te staan dat de vader van klager, zich destijds niet heeft gemeld bij de notaris als schuldeiser van de nalatenschap van B. De notaris had wel een brief gestuurd naar de vader van B met de vraag of hij zich wilde melden. Voor die brief had de notaris ook een advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden geplaatst met een algemene oproep voor schuldeisers om zich bij de notaris te melden. De kamer komt hierdoor tot de conclusie dat klager de notaris geen verwijt kan maken over de afwikkeling van de nalatenschap. De notaris heeft als het ware zijn best gedaan.

De kamer verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant