Uitspraak: Notaris maakt fout in akte, klacht toch ongegrond

Op 24 november 2016 heeft de notaris een akte houdende geldleningsovereenkomst gepasseerd, waarbij klaagster een geldleningsovereenkomst is aangegaan met S. Op 17 december 2018 heeft de notaris een proces-verbaal van verbetering gepasseerd, wegens het constateren van een kennelijke misslag. De datum van eerste rentebetaling diende 31 december 2016, in plaats van 31 december 2026, te zijn.

Op 7 en 10 december 2018 ontving klaagster brieven van de advocaat van S., waarin stond dat er sinds het ondertekenen van de geldleningsovereenkomst geen rente was betaald. Door niet tijdige betaling van de rente was de hoofdsom opeisbaar geworden.

De klacht

Klaagster stelt dat de notaris geen contact heeft gezocht met klaagster over de door haar aangebrachte verbetering in de tekst. Het gevolg is dat klaagster wordt geconfronteerd met een wederpartij die de hoofdsom van de lening van € 50.000,- vordert, stellende dat deze direct opeisbaar is, wegens de achterstand in de betaling. Voor klaagster betekent dit mogelijk een gedwongen verkoop van haar woning, aangezien de hypotheek als onderpand van de lening dient.

Het verweer

De notarisstelt dat sprake was van een kennelijke verschrijving, die hij zelfstandig mocht corrigeren. Uit eerdere stukken blijkt volgens de notaris dat 31 december 2016 is afgesproken. De notaris heeft het proces-verbaal van verbetering getekend in de volle overtuiging dat er sprake was van een hele duidelijke verschrijving. Na het tekenen van de akte heeft de notaris de akte aan partijen gestuurd, zodat alles transparant was.

De beoordeling

De kamer stelt vast dat in de kopie akte geldleningsovereenkomst en de conceptakte de datum van eerste rentebetaling was bepaald op 31 december 2016.

De kamer merkt wel op dat de notaris in het beste geval had ingelicht over de verbetering van de akte. Echter, is de notaris naar het oordeel van de kamer niet tuchtrechtelijk te verwijten dat hij dit heeft nagelaten.

De beslissing

De kamer verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant