Uitspraak: Notaris mocht akte van levering voor perceel tuingrond passeren

De klacht gaat over een aan klaagster en haar echtgenoot in eigendom toebehorend perceel tuingrond.

Klaagster en de echtgenoot hebben een perceel tuingrond. In 2018 hebben zij dit perceel verkocht aan de koper. De koopovereenkomst is neergelegd in een door de notaris opgemaakte onderhandse akte.

In 2020 heeft de koper klaagster en de echtgenoot betrokken in een civiele procedure. Hij heeft gevorderd dat klaagster en de echtgenoot worden veroordeeld om de koopovereenkomst na te komen. Deze vordering is afgewezen door het ontbreken van belang. De rechtbank achtte het niet aannemelijk dat klaagster en de echtgenoot de overeenkomst niet zouden nakomen.

Op 5 augustus 2021 heeft de notaris een akte van levering gepasseerd, waarbij de koper onder andere een deel van het perceel tuingrond van klaagster en haar echtgenoot heeft geleverd aan koper 2. Bij onderhandse akte hebben de koper en koper 2 verklaard dat de notaris hen uitdrukkelijk heeft geadviseerd om het perceel van klaagster en de echtgenoot niet in gebruik te nemen, ondanks het feit dat de koopsom hiervoor al is betaald.

De klacht

Klaagster verwijt de notaris dat hij het perceel tuingrond, dat in eigendom toebehoort aan klaagster en de echtgenoot, meteen na het sluiten van de koopovereenkomst zonder hun toestemming:

  • andere kadastrale nummers heeft gegeven;
  • heeft overgedragen aan koper/koper 2, terwijl de levering van dit perceel op grond van artikel 1 van de koopovereenkomst pas op 31 augustus 2022 aan de koper zou plaatsvinden.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1

Uit de door de notaris overgelegde tekeningen van het perceel tuingrond blijkt volgens de kamer dat het perceel tuingrond nog steeds dezelfde kadastrale aanduiding heeft. Het eerste klachtonderdeel is dan ook ongegrond.

Klachtonderdeel 2 De notaris stelt zich op het standpunt dat het perceel nog niet is overgedragen aan koper 1/koper 2. Klaagster en de echtgenoot zijn dus nog steeds eigenaar van het perceel. Omdat er nog geen levering heeft plaatsgevonden is er nog niets gebeurd met het eigendomsrecht. Koper 1 heeft zich enkel tot levering aan koper 2 verplicht zodra hij eigenaar wordt. In de akte wordt het perceel tuingrond dus niet geleverd. Dit klachtonderdeel is dus ongegrond.

De beslissing

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant