Uitspraak: Notaris moet medewerking verlenen door ministerieplicht

Deze uitspraak draait om de ministerieplicht van de notaris. De rechtbank heeft klager en zijn ex-echtgenote (hierna: de vrouw) in hun een echtscheidingsprocedure veroordeeld tot medewerking aan het opstellen en passeren van de koopovereenkomst en de transportakte met betrekking tot het onroerend goed.

Op 8 augustus 2019 heeft de advocaat van de vrouw opdracht gegeven aan de makelaar om het onroerend goed te verkopen. Op 2 september 2019 heeft de advocaat van klager de makelaar erop geattendeerd dat er geen opdracht tot verkoop is van klager. Expliciet was bepaald in het vonnis dat partijen gezamenlijk een opdracht tot verkoop dienden te verstrekken. Er is geen schriftelijke verkoopopdracht ontvangen en ondertekend.

Op 1 oktober 2019 heeft het notariskantoor van de makelaar de koopovereenkomst ontvangen van de panden in verband met de levering. Op 1 november 2019 is door de notaris de akte van levering van de panden gepasseerd.

De klacht

Klager verwijt de notaris dat hij in opdracht van iemand die niet bevoegd is de panden van klager heeft geleverd aan een derde. Daarnaast is hij van mening dat de nota van afrekening veel fouten bevat en dat hij deze nooit heeft ontvangen.

De beoordeling

Ten aanzien van de klacht omtrent de levering van het onroerend goed oordeelt de kamer als volgt. Het vonnis trad in de plaats van de voor verkoop en levering noodzakelijke medewerking van klager. De notaris was, omdat op hem een ministerieplicht rustte, gebonden aan de medewerking. Dit deel van de klacht wordt dus ongegrond verklaard.

Wat betreft de verkoopopbrengst oordeelt de kamer dat voldoende vast staat dat het notariskantoor diverse malen aan (de advocaat van) klager heeft verzocht om het bankrekeningnummer van klager te sturen, maar dat dit niet is gedaan. Ook het tweede deel van de klacht is dus gegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant