Uitspraak: Notaris verzuimt klaagster te wijzen op eerder gepasseerde volmacht

Op 28 januari 2003 heeft de notaris het levenstestament gepasseerd ten behoeve van de moeder van klaagster. Op 8 maart 2017 is de notaris op verzoek van klaagster bij de moeder van klaagster op huisbezoek geweest. Gezien de geestelijke toestand bleek het niet mogelijk met haar te spreken over een door de moeder van klaagster te verlenen volmacht. Op advies van de notaris heeft klaagster de kantonrechter verzocht om haar aan te wijzen als bewindvoerder en mentor. Dit verzoek is toegewezen door de kantonrechter.

Op 27 maart 2018 heeft klaagster, bij het opruimen van het huis van haar moeder, een bij de notaris gepasseerde akte van volmacht van 2003 gevonden. De volmacht wijst klaagster aan als enig gevolmachtigde. De notaris heeft vervolgens bevestigd dat de volmacht destijds is opgesteld.

Op 3 april 2018 is het ingesteld bewind en mentorschap op verzoek van klaagster opgeheven.

De klacht

Klaagster verwijt de notaris dat zij klaagster niet heeft geïnformeerd over de in 2003 door de notaris gepasseerde volmacht.

De beoordeling

De kamer stelt voorop dat klaagster de notaris terecht verwijt haar niet van de volmacht in kennis te hebben gesteld in 2017. De notaris doet in dit verband tevergeefs een beroep op haar geheimhoudingsplicht. Deze verplichting strekt zich immers in dit geval niet verder uit dan de bescherming van het belang van de volmachtgever redelijkerwijs meebrengt. Dit zou wellicht anders kunnen zijn geweest indien er inderdaad aanwijzingen zouden zijn geweest dat klaagster misbruik zou maken van haar positie als gevolmachtigde. Dit blijkt echter nergens uit, zo constateert de kamer.

De mogelijkheid dat de notaris in 2017 bij gebrek aan (raadplegen van de) eigen registratie van de volmacht zelf wellicht niet meer aan de volmacht in 2003 heeft gedacht, dient volgens de kamer tuchtrechtelijk gezien voor rekening en risico van de notaris te blijven.

De klacht wordt gegrond verklaard. De kamer is van oordeel dat de oplegging van de maatregel van waarschuwing passend is.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant