Uitspraak: Notaris verzuimt voldoende informatie te geven bij passeren akte

In deze uitspraak staat de informatieplicht van de notaris bij het passeren van een akte centraal.

Op 21 juni 2019 heeft de notaris de volgende mail ontvangen:

Geachte heer [N.], Bijgaand de akte van schuldbekentenis die ik je verzoek op korte termijn, via machtigingen, te passeren. De heer [X.] gaat begin juli op vakantie, zodat een en ander in de maand juni 2019 moet worden afgerond. Uw declaratie kunt u aan ons kantoor zenden. Met vriendelijke groet, [S.] advocaat belastingkundige”

Op 26 juni 2019 heeft de gemachtigde van klaagster een volmacht ondertekend op het kantoor van de notaris.

Op 28 juni 2019 heeft de notaris de akte schuldbekentenis verleden, waarbij klaagster, vertegenwoordigend door haar gemachtigde, erkent aan R-S NV en aan T-U BV wegens werkzaamheden respectievelijk schuldig te zijn een bedrag van € 105.100,29 en een bedrag van € 39.657,00.

De klacht

Klaagster verwijt de notaris dat hij klaagster de akte van 28 juni 2019 heeft laten ondertekenen onder tijdsdruk en onder dreiging van beëindiging van de werkzaamheden van R-S en T-U ten behoeve van klaagster. Klaagster verwijt de notaris dat deze haar, althans haar gemachtigde, nooit persoonlijk heeft gesproken, de inhoud van de akte niet heeft toegelicht, niet heeft gewezen op de mogelijkheid dan wel noodzaak van het inwinnen van onafhankelijk juridisch advies en niet heeft gewaarschuwd voor de (mogelijke) gevolgen van ondertekening van de akte.

De beoordeling

De kamer stelt voorop dat de notaris, wanneer hij bij volmacht passeert, de inhoud van de akte dient toe te lichten en moet wijzen op de gevolgen die daaruit voortvloeien. De kamer stelt vervolgens vast dat de notaris geen enkel contact heeft gehad met klaagster. De notaris heeft naar het oordeel van de kamer verzuimd in contact te treden met (de gemachtigde van) klaagster en bij die partij de van belang zijnde informatie in te winnen en te geven.

De beslissing

De klacht wordt gegrond verklaard. Aan de notaris wordt de maatregel van berisping opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant