Uitspraak: Notaris wordt verweten nalatenschap niet naar behoren te hebben afgewikkeld

In december 2018 is erflaatster overleden. Erflaatster heeft niet bij testament over haar nalatenschap beschikt. Derhalve zijn haar wettelijk erfgenamen van vaders- en moederskant tot de nalatenschap gerechtigd.

De klacht

Klaagster verwijt de notaris de nalatenschap niet naar behoren te hebben afgewikkeld. De klacht valt uiteen in de volgende onderdelen:

  • De notaris heeft een schenking uit de nalatenschap zonder overleg ten laste van het erfdeel van klaagster gebracht.
  • De notaris heeft klaagster niet geïnformeerd over de (te verwachten) notaris- en (tussentijds verhoogde) medewerkerskosten.
  • De notaris heeft onduidelijk en traag informatie verstrekt over de opbouw van de kosten en de baten van de nalatenschap en van de verdeling.
  • De notaris verstuurde verschillende versies van de rekening en verantwoording en van de verdeling en heeft het verschil tussen de versies niet duidelijk toegelicht.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1

De schenking waar het hier om gaat betrof een bedrag van € 3.000,00. Dit bedrag was bedoeld voor H. Het voorstel was dat deze schenking door de gezamenlijke erfgenamen, ieder naar verhouding van zijn of haar erfdeel, gedragen zou worden. Klaagster heeft aangegeven hier niet mee in te stemmen. Haar aandeel in de uitkering is daarop gecorrigeerd en op nihil gesteld. Volgens de kamer is deze procedure correct. Het eerste klachtonderdeel is ongegrond.

Klachtonderdeel 2

Bij de beoordeling van dit klachtonderdeel stelt de kamer voorop dat klaagster terecht bezwaar heeft gemaakt tegen de tussentijdse wijziging van het medewerkerstarief, omdat dit zonder vooraankondiging was verhoogd. De notaris heeft erkend dat sprake was van een vergissing, hij heeft dit vervolgens meteen aangepast. Ook in dit klachtonderdeel ziet de kamer geen aanleiding voor een tuchtrechtelijk verwijt. Het klachtonderdeel is ongegrond.

Klachtonderdeel 3

Uit de stukken in deze zaak en de toelichting daarop van de kant van de notaris ook ter zitting volgt dat de notaris de informatie over de opbouw van de nalatenschap naar behoren heeft verstrekt en ook de vragen daarover van klaagster behoorlijk heeft beantwoord en zich de nodige moeite heeft getroost een en ander aan klaagster uit te leggen, aldus de kamer. Ook het derde klachtonderdeel is ongegrond.

Klachtonderdeel 4

De kamer is, anders dan klaagster, van oordeel dat de notaris het verschil tussen de verschillende versies – met een verklaarbare temporele dan wel fiscale oorzaak – voldoende duidelijk heeft toegelicht. Het vierde klachtonderdeel is ongegrond.

De beslissing

De kamer verklaart de klacht op alle onderdelen ongegrond.

Bekijk hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant