Uitspraak: Notaris zag geen aanleiding voor toepassing stappenplan bij wijziging levenstestament

In deze uitspraak staat de toepassing van het Stappenplan centraal. Op 19 december heeft de notaris de gewijzigde levenstestamenten van de ouders van klager gepasseerd. De moeder van klager verbleef sinds begin mei 2020 op een gesloten afdeling. De vader van klager verblijft sinds 16 december 2020 in een aanleunwoning.

Op 14 oktober 2021 heeft Thuiszorg melding gedaan bij Veilig Thuis over vermeende mishandeling van de vader van klager. Er is een verzoek tot onder bewind stelling van de vader van klager ingediend bij de rechtbank. Klager heeft op 14 oktober 2021 de notarissen verzocht om deactivering van de levenstestamenten. De notarissen hebben besloten de levenstestamenten niet te deactiveren.

De klacht

Klager verwijt de notarissen dat ze onzorgvuldig hebben gehandeld. Klager stelt dat de notarissen in strijd met de voorwaarden van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en transparantie, hebben gehandeld:

  • de notarissen hebben bij wijziging van het levenstestament van de moeder van klager ten onrechte het protocol wilsbekwaamheid niet gevolgd; de moeder was ten tijde van het wijzigen van het levenstestament al dementerend;
  • de overeenkomst met aanvullende voorwaarden heeft verder ten onrechte enkel interne werking en is niet aan de verklaring van activering van 19 april 2021 gehecht;
  • de notarissen zijn ondanks signalen dat het welzijn van de vader van klager in het geding is niet tot deactivering van zijn levenstestament overgegaan. Er is een melding gedaan bij Veilig Thuis over mogelijke mishandeling van de vader van klager. Ook zijn er zorgen met betrekking tot de financiën van de vader van klager.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1

In het eerste klachtonderdeel stelt klager dat ten onrechte niet het stappenplan is gevolgd ten aanzien van de wilsbekwaamheid van de moeder van klager. De notarissen stellen daartegen dat er geen aanleiding was om aan de wilsbekwaamheid van de moeder te twijfelen. Klager heeft weliswaar gesteld dat de moeder van klager op dat moment al dementerend was, maar hij heeft deze stelling niet nader met stukken onderbouwd. De kamer verklaart de klacht dan ook ongegrond.

Klachtonderdeel 2

Klager, zijn broer en zijn zus hebben op 25 juni 2021 een overeenkomst met aanvullende voorwaarden omtrent de uitvoering van de levenstestamenten van de ouders van klager opgesteld en ondertekend om geschillen in de toekomst te voorkomen. Uit de overlegde stukken is de kamer gebleken dat klager heeft meegewerkt aan de activering van het levenstestament van de vader en aan die overeenkomst. Nergens blijkt uit dat is afgesproken dat deze overeenkomst diende te worden opgenomen in de verklaring van activering dan wel dat deze overeenkomst aan de verklaring van activering zou moeten worden gehecht. Ook het tweede klachtonderdeel is ongegrond.

Klachtonderdeel 3

De notarissen hebben na het verzoek van klager tot deactivering van het levenstestament een onderzoek ingesteld naar de financiële situatie van de vader van klager. Ook hebben zij in het kader van dit onderzoek met de vader, de broer en klager gesproken en contact opgenomen met Veilig Thuis. De notarissen stellen dat uit dit onderzoek geen concrete signalen naar voren zijn gekomen die maken dat het levenstestament dient te worden gedeactiveerd. Zij hebben klager verschillende keren verzocht om zijn zorgen over het welzijn van de vader nader met stukken te onderbouwen, maar deze stukken zijn door klager niet overgelegd. Gelet op het feit dat een dergelijke onderbouwing verklaart de kamer dit klachtonderdeel ongegrond.

De beslissing

De kamer verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant