Uitspraak: NVM-Makelaar handelt in strijd met de zijn Erecode

De makelaar heeft in opdracht van C B.V. bedrijfsgebouwen met ondergrond getaxeerd en daarvan een taxatierapport uitgebracht. Blijkens het voorblad, de opdrachtomschrijving en ondertekening van het taxatierapport is dat opgemaakt door de heer Z.

De klacht

De heer Z. is geen NVM-makelaar en heeft daarom het genoemde taxatierapport niet mogen opmaken. Hierdoor is volgens klager gehandeld in strijd met artikel 14 van de Erecode.

De makelaar geeft aan dat de heer Z. de taxatie heeft uitgevoerd omdat de betrokken makelaar-taxateur met vakantie was en de bank het rapport snel nodig had.

De beoordeling

De Raad stelt vast dat de taxatie waarop de klacht betrekking heeft is uitgevoerd en uitgebracht door de heer Z. De heer Z. is was ten tijde van de taxatie echter niet als taxateur aangesloten bij de NVM.

Derhalve kan de Raad niet(s) anders concluderen dan dat de meergenoemde taxatie is uitgevoerd en uitgebracht in strijd met artikel 14 lid 1 van het Reglement Lidmaatschap & Aansluiting, dat immers uitdrukkelijk bepaalt “Taxaties worden door een NVM-Taxateur verricht.”

Aan die conclusie doet het door beklaagde aangevoerde verweer dat dat gebeurd is omdat de aan het kantoor van beklaagde verbonden makelaar-taxateur met vakantie was en onder druk van de bank niet af. Dat verweer geeft namelijk slechts een verklaring, maar geen rechtvaardiging voor het niet nakomen van de geldende NVM-regels. De Raad verklaart de klacht gegrond en legt aan het makelaarskantoor de maatregel van berisping op. Lees de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant