Uitspraak: Onprofessioneel handelen van accountant bij terugbetaling lening

Een AA-accountant had een bedrag van 50.000 euro geleend van een klant, een echtpaar. Na het overlijden van de man, werd door zijn echtgenote de accountant gedwongen de geldlening per direct af te lossen. De vrouw diende een klacht in bij de Accountantskamer. Dit omdat zij van mening was dat de accountant onprofessioneel had gehandeld.

Aansprakelijk voor terugbetaling geldlening

Het kantoor van de accountant leende in 2014 tweemaal 25.000 euro van een klant, een man en zijn echtgenote. De bedragen werden per 1 oktober 2020 opeisbaar en de eigenaar van het kantoor was persoonlijk aansprakelijk voor de terugbetaling. Na het overlijden van de man en het in coma raken van zijn vrouw, nam de zoon van het echtpaar contact op met de accountant en zijn kantoor over het aflossen van de leningen. Op 21 mei 2022 sommeerde de advocaat van de vrouw dat het accountantskantoor haar geldlening van 25.000 euro binnen twee weken zou aflossen.

Niet onmiddellijk opeisbaarheid van de geldlening

De accountant liet weten niet in staat te zijn om meteen af te lossen. Hij betwistte dat de geldlening onmiddellijk opeisbaar was. Ook voerde hij aan dat hij door een coronabesmetting ernstig ziek was geworden en een tijd niet had kunnen werken. Hierdoor was de aflossing van de geldlening een probleem geworden. Uiteindelijk lukte het hem om op 2 augustus 2022 de 25.000 euro volledig terug te betalen, maar over de gerechtelijke incassokosten werden beide partijen het niet eens.

Klacht bij de Accountantskamer

De vrouw diende vervolgens een klacht in bij de Accountantskamer. Hierin betoogde zij dat de accountant had gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Ze meende dat de accountant de lening niet zo lichtzinnig had mogen aangaan, misbruik had gemaakt van zijn vertrouwenspositie en zijn hoedanigheid van accountant. De vrouw wilde het geld alleen ter beschikking stellen aan het accountantskantoor, omdat zij het kantoor volledig vertrouwde en kon rekenen op prompte terugbetaling. De accountant had haar moeten wijzen op de risico’s die kleven aan de overeenkomst van geldlening. Bovendien had hij een persoonlijk belang bij de geldlening, wat het achterwege laten van voldoende advisering in strijd bracht met de beginselen van vakbekwaamheid/zorgvuldigheid en van objectiviteit.

Oordeel van de Accountantskamer

De Accountantskamer oordeelde dat het klachtonderdeel over het lichtzinnig aangaan van de geldlening en het misbruik maken van zijn vertrouwenspositie niet ontvankelijk was. Dit omdat de klacht te laat was ingediend. De vrouw had tot 17 oktober 2017 de gelegenheid om haar klacht in te dienen, ook al was er op die datum nog geen enkel probleem met de geld. De Accountantskamer is van oordeel dat de accountant een voldoende aanvaardbare reden had voor de niet onmiddellijke terugbetaling van de geldlening. Hierdoor heeft hij voldoende professioneel gehandeld. Hij heeft het accountantsberoep niet in diskrediet gebracht door de wijze waarop hij de terugbetaling ter hand heeft genomen en bewerkstelligd.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Ook Accountancy Vanmorgen heeft over deze uitspraak een artikel gepubliceerd.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant