Uitspraak: Onvoldoende gesteld dat notaris onzorgvuldig heeft gehandeld

O is op 9 april 2017 benoemd tot bestuurder van B. De benoeming is door C gebeurd, de enig aandeelhouder. Op die datum is C als bestuurder teruggetreden. Dit heeft ertoe geleid dat O vanaf dat moment enig bestuurder is.

Klaagster is twee leaseovereenkomsten aangegaan met B in november 2017. Klaagster heeft diverse “multifunctionals” van de merken V en W aan B ter beschikking gesteld. O heeft getekend voor ontvangst van de leaseobjecten en vertegenwoordigen een waarde van ongeveer 150.000 euro. Klaagster controleerde eerst de gegevens van de lease in het handelsregister en voerde een krediet-check uit. B ontving daarom een jaarrekening over 2016. B kwam de betalingsverplichtingen snel al niet meer na. In december is tweemaal een betalingsherinnering gestuurd.

B heeft zijn naam per 12 februari 2018 gewijzigd naar G. De notaris heeft de vereiste statutenwijziging en akte van aandelenoverdracht gepasseerd. O is de enig aandeelhouder van G. Klaagster heeft de leaseovereenkomsten op 16 februari 2018 ontbonden. Vervolgens heeft klaagster aanspraak gemaakt op de achterstallige- en toekomstige leasetermijnen en ook retournering van de geleasede apparatuur. Een reactie bleef uit dus heeft klaagster advocaat De Vocht ingesteld.

De partij die voor B haar jaarstukken opstelde, namelijk D, is ook bij klaagster leaseovereenkomsten aangegaan. Ook hier is nummer aan een leasetermijn voldaan.

Klaagster heeft via advocaat De Vocht op 3 april vragen gesteld aan de notaris omtrent de akte en O. De notaris heeft gewezen op zijn ambtsgeheim. Klaagster heeft gedreigd met een aangifte en het indienen van een klacht. De notaris wordt daarnaast aansprakelijk gesteld voor alle schade. G is op 1 mei 2018 door de rechtbank failliet verklaard.

De klacht

Volgens klaagster staat vast dat G volledig aan een katvanger is overgedragen uitsluitend om te frauderen. Het adres dat O heeft opgegeven blijft een dak- en thuislozen opvang te zijn. Uit onderzoek naar D blijkt dat er een lege website is en geen enkele traceerbare activiteit. Zowel tegen G als D is aangifte gedaan wegens fraude bij het handelsregister.

De notaris wordt het volgende verwijt gemaakt. Door zijn ministerie te verlenen aan zowel de statutenwijziging als de aandelenoverdracht aan O, heeft de notaris O een “vehicle” in handen gegeven waarmee voor aanzienlijke bedragen is gefraudeerd, terwijl O voor crediteuren geen verhaal biedt. Doordat de notaris zijn ministerie heeft verleend zijn alle aandelen in B overgedragen aan O en is C ermee weggekomen. Wanneer de notaris het adres van O zou hebben gecontroleerd, zou hij direct op foutieve informatie zijn uitgekomen. In dat geval had de notaris de dienst moeten weigeren. Daarnaast is het geen toeval dat diezelfde notaris bij de statutenwijziging van D een rol heeft gespeeld.

Verweer van de notaris

Niet wordt onderbouwd hoe de notaris zou hebben bijgedragen aan fraude doordat de aandelen in B zijn overgedragen aan O, hoe C als aandeelhouder van B aansprakelijk was geweest voor de verplichtingen uit de leaseovereenkomsten of hoe het beweerdelijk verlijden van de akten anderszins invloed op de positie van klaagster heeft gehad. De notaris had geen aanleiding om de dienst te weigeren, nu de documenten, correspondentie en besprekingen daartoe geen aanleiding gaven. Eveneens stelt de notaris dat hij kritische vragen heeft gesteld tijdens de bespreking.

Bij de voorbereiding van een akte van aandelenoverdracht wordt eerst onderzoek gedaan naar de statuten van de vennootschap, het aandeelhoudersregister en de aankomsttitel. Daarna worden aanvullende documenten verzameld, waaronder kopie geldig legitimatiebewijs, koopovereenkomst en de te betalen koopprijs, of de aandelen zijn verpand, de reden van de aandelenoverdracht van beide partijen en een motivatie wat de koper met de vennootschap wil doen, waardoor en hoe lang partijen elkaar kennen en of door koper onderzoek is gedaan naar de vennootschap en op welke manier. Op basis van de voorgaande informatie heeft de notaris de conclusie getrokken dat hij zorgvuldig kon overgaan tot het verlenen van zijn dienst.

Beoordeling

Een ieder met een redelijk belang kan een klacht indienen (artikel 99 lid 1 Wn). Het belanghebbende begrip moet ruim worden opgevat. Een rechtstreeks belang bij de klacht is dan ook niet vereist, een indirect of afgeleid belang van de klager kan al voldoende zijn. De notaris is tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden gebonden aan tuchtrecht.

Klaagster is van mening dat zij rechtstreeks in haar belangen is geschaad. Ze zou er belang bij hebben dat beroepsnormen en regels worden gehandhaafd. Echter, de notaris is van mening dat klaagster geen belang heeft nu zij niet in haar eigen belang is getroffen en ook niet heeft aangetoond hoe zij zou zijn geschaad.

De Kamer overweegt dat klaagster ontvankelijk is in haar klacht. Vast is komen te staan dat klaagster er een indirect of afgeleid belang bij heeft dat de notaris niet meewerkt aan een stroman-constructie. De Kamer is van oordeel dat klaagster onvoldoende heeft bewezen dat de notaris onzorgvuldig heeft gehandeld. Dit geldt ook voor de statutenwijziging van D. De klacht is ongegrond.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u een vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant