Uitspraak: Overboekingen in strijd met afspraken uitgevoerd: oud-notaris krijgt boete opgelegd

Op 20 november 2007 is de Stichting F. opgericht. De oprichtingsakte is gepasseerd door de oud-notaris.

De stichting W., tevens klaagster, heeft als doel het behartigen van de belangen van kopers en eigenaren van gronden en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.” Ter behartiging van de haar toevertrouwde belangen heeft zij onder meer onderzoek gedaan naar de structuur, doelstelling en rechtshandelingen van de stichting F.

In het kader van de aankoop van gronden hebben diverse kopers een koopovereenkomst en een volmacht getekend. Bij de stukken bevindt zich een voorbeeld van de door kopers ondertekende overeenkomsten. In deze overeenkomst treedt de stichting F. op als gevolmachtigde namens verkopers. In de koopovereenkomst is onder meer het volgende opgenomen:

“De grond wordt verkocht met een 12 jaargarantieregeling waarbij is vastgelegd, dat wanneer de grond 12 jaar na eigendomsoverdracht geen bouwbestemming heeft gekregen, de aankoopprijs + overdrachtsbelasting wordt terugbetaald door de Stichting [F.] aan de koper, onder behoud van het eigendomsrecht van de grond.”

Voor de overdracht van het stuk grond heeft de waarnemer van de oud-notaris een akte van levering gepasseerd op 20 juli 2008. Enige dagen later heeft de oud-notaris zelf een identieke akte verleden waarbij aan een andere koper is geleverd. In totaal zijn gedurende de periode juli 2008 tot en met mei 2009 twaalf akten met de zogenaamde F.-garantie gepasseerd.

De klacht

Klaagster stelt dat verkopers zowel in de koopovereenkomsten als bij de akte van levering op basis van niet rechtsgeldige volmachten dan wel anderszins onbevoegd zijn opgetreden, waardoor er sprake zou zijn van niet rechtsgeldige akten.

De beoordeling

Klachtonderdelen 1, 2, 3 en 4

Deze klachtonderdelen zien op de ongeldige koopovereenkomsten, volmachten en leveringsakten en het onderzoek naar en informatie over afgegeven garanties en het passeren van de stichtingsakte F. De kamer overweegt dat het verwijt dat klaagster de oud-notaris op deze punten maakt, ziet op het handelen of nalaten van de notaris in 2006 en 2008 toen hij identieke akten als de akte in het voorbeelddossier heeft verleden. De klacht is dan ook niet-ontvankelijk omdat de driejaarstermijn ruimschoots is overschreden.

Klachtonderdeel 5

Klaagster verwijt de oud-notaris garantiegelden, bestemd voor de stichting F. ten onrechte naar de bankrekening van L. te hebben overgemaakt. Dit klachtonderdeel is wel ontvankelijk omdat zij pas in mei 2020 over deze rekeningafschriften kon beschikken. De oud-notaris heeft aangegeven dat hij in de desbetreffende periode langdurig ziek was en dat zijn praktijk werd waargenomen. Volgens de kamer verklaart dit niet waarom de overboekingen in strijd met de afspraken zijn uitgevoerd. De oud-notaris moet voor deze overboekingen verantwoordelijk worden gehouden. Het vijfde klachtonderdeel wordt gegrond verklaard.

De beslissing

De kamer acht de maatregel van een boete passend en geboden, gezien het feit de oud-notaris inmiddels bij wijze van tuchtmaatregel reeds uit zijn ambt is ontzet. De boete wordt bepaald op 10.000 euro.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant