Uitspraak: Raad van Discipline legt een boete en voorwaardelijke schorsing op tegen advocaat

De Raad van Discipline heeft een zeldzame maatregel toegepast op een advocaat die excessief zou hebben gedeclareerd. Hij zou € 60.000 hebben geïnd bij ouder van een kwetsbare cliënt. De advocaat heeft een boete gekregen van € 5.000 en een voorwaardelijke schorsing van zes weken.

Aanleiding

De Gelderse deken Bomers diende na meerdere klachten van cliënten een dekenbezwaar in. In meerdere dossiers zag ze hoe de advocaat declaraties had gestuurd voor werk dat hij helemaal niet had gedaan, of hij had veel meer tijd in rekening gebracht dan hij aan de zaak had besteed.

Vooral het dossier rond een kwetsbare cliënt van circa veertig jaar oud springt in het oog. De advocaat besprak onder meer de strafzaken van deze cliënt vooral met diens ouders, en niet met hemzelf. Hiervoor stuurde de advocaat uiteindelijk torenhoge rekeningen van meer dan € 60.000, vanwege de tijd die hij aan de gesprekken met de ouders had besteed en ‘het kalmeren van hun zoon’. In meerdere van zijn zaken waren toevoegingen verstrekt, maar het praten met de ouders zag de advocaat als ‘separaat werk’. Van schriftelijke afspraken of opdrachtbevestigingen was nauwelijks sprake.

Beoordeling Raad van Discipline

De Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden heeft er geen goed woord voor over, in een afgelopen week gepubliceerde beslissing van half februari 2022. ‘Deze verrichte werkzaamheden acht de raad niet doelmatig en buitensporig, althans acht de raad de declaratie van deze uren tegen het hoge uurtarief van een advocaat excessief.’

In een bezwaarprocedure bij het CBR tegen de schorsing van het rijbewijs van de cliënt, bracht de advocaat meer dan € 10.700 (33 uur) in rekening. Dit terwijl het een eenvoudige zaak betrof, onderstreept de tuchtrechter. ‘Juist vanwege de eenvoud van de zaak verleent de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging voor rechtsbijstand door een advocaat in dergelijke zaken.’

Geheimhoudingsplicht geschonden

Vanwege de vele gesprekken met de ouders komt hier ook nog eens schending van de geheimhoudingsplicht en belangenverstrengeling bij. De ouders waren immers niet de cliënten van de advocaat, maar hun zoon. Dat hun belangen niet altijd parallel liepen, blijkt uit de wens van de ouders om hun zoon te laten opnemen, terwijl hij dit zelf pertinent niet wilde.

Al met al heeft de advocaat het vertrouwen van zijn cliënt en diens ouders ernstig geschonden, concludeert de raad. Omdat hij nooit eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld, krijgt hij een voorwaardelijke schorsing van zes weken opgelegd. Niet voorwaardelijk is de bijkomende geldboete van € 5.000.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant