Uitspraak: Registeraccountant krijgt een waarschuwing voor nalaten vastleggingen in controledossier

Klager is medeoprichter en aandeelhouder van een ICT-bedrijf. Hij was tot 31 januari 2014 bestuurder en van mei 2014 tot oktober 2015 lid van de Raad van Commissarissen. Klager heeft zijn aandelenbelang op 15 juni 2017 verkocht aan een externe. Er was een groot conflict ontstaan over een transactie van een STAK aan een uittredend bestuurder/aandeelhouder. De STAK was in het bezit van 26% van de aandelen van het ICT-bedrijf. Zij gaf certificaten van aandelen uit aan werknemers van het ICT-bedrijf.

Op enig moment wordt met een uittredend medeaandeelhouder en -bestuurder afspraken gemaakt. Er wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld. Waarin is opgenomen dat de STAK 1500 van de certificaten van de vennootschap van de uittredend bestuurder zou inkopen. De STAK had hier echter te weinig middelen voor, waardoor een lagere koopprijs is overeengekomen. Het ICT-bedrijf had een vordering op de STAK hierdoor. De jaarrekening bij 2013 is goedgekeurd en een controleverklaring is verstrekt.

Klager is medeoprichter en werd in 2015 ontslagen als commissaris. Dit hield verband met de afwikkeling van de inkoop van certificaten door de STAK. Een accountant heeft bij de jaarrekening over 2014 een controleverklaring afgegeven, met een oordeelonthouding omtrent het conflict hoe de transactie van de certificaten in de jaarrekening moest worden opgenomen. Een RA komt in december in beeld om als controlerend accountant aan de slag te gaan. Bij de jaarrekeningen over de jaren 2015 en 2016 is een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Klacht

De ontslagen commissaris/medeoprichter was het nog steeds niet eens over de verwerking van de transactie. Hij besloot de RA aan te klagen. Hij maakt het verwijt dat de jaarrekeningen van 2015 en 2016 gebrekkig zijn gecontroleerd. Daarnaast zou de RA onvoldoende professioneel en kritisch te werk zijn gegaan.

Oordeel

Een RA in de functie van controlerend accountant moet beoordelen en controleren of de jaarrekeningen een consolidatieplicht met zich meebrengen. Daarbij moet worden onderzocht of de STAK daarin moet worden meegenomen. De relatie tussen het ICT-bedrijf en de STAK heeft de RA niet in zijn dossier vastgelegd. Daarom kan niet worden vastgesteld dat de RA zijn werk zorgvuldig heeft gedaan.

De RA heeft zich onvoldoende gehouden aan het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. De RA heeft zich onvoldoende verdiept in de relatie met de STAK. Ook heeft de RA onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van het niet vastleggen van financiële verslaggeving. De Accountantskamer besluit een waarschuwing te geven.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant