Uitspraak: Schending van vertrouwelijkheid in belastingzaak

In een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is een accountant berispt voor het schenden van het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid in een belastingzaak. Deze zaak werpt een belangrijk licht op de verantwoordelijkheden van accountants en de bescherming van vertrouwelijke informatie.

Het achtergrondverhaal

De zaak draait om een voormalige klant van een accountant, die in 2009 zijn diensten had ingeschakeld. Deze klant beheerde een vennootschap die diende als een pensioen-BV. Gedurende een lange periode werden er geen jaarrekeningen opgesteld, werd er geen vennootschapsbelasting aangegeven, en werd niet voldaan aan de vereiste publicaties bij de Kamer van Koophandel. Dit leidde tot conflicten met de Belastingdienst, resulterend in ambtshalve aanslagen.

In 2012 verbrak de accountant de samenwerking met de klant, wat leidde tot verdere problemen. In 2014 stuurde een medewerkster van de accountant echter concept jaarcijfers uit 2002 en een vaststellingsovereenkomst uit 2009 naar een belastinginspecteur op verzoek. Dit leidde tot een tuchtzaak, aangespannen door de voormalige klant.

Schending van vertrouwelijkheid

De Accountantskamer oordeelde dat de accountant in strijd met het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid had gehandeld. Het CBb bevestigde dit oordeel en voegde eraan toe dat de accountant verplicht is geheimhouding te waarborgen, tenzij er een wettelijke verplichting is om informatie te verstrekken.

Het College benadrukte dat het beginsel van vertrouwelijkheid ook na beëindiging van de relatie met de cliënt geldt. De accountant had zonder overleg vertrouwelijke gegevens aan de belastinginspecteur verstrekt, wat niet was toegestaan.

Belangrijke lessen voor iedereen

Deze zaak benadrukt het belang van vertrouwelijkheid en de verantwoordelijkheden van accountants. Het feit dat informatie eerder aan de Belastingdienst was verstrekt, betekende niet dat deze niet langer vertrouwelijk was. Accountants moeten altijd de belangen van alle betrokken partijen afwegen en overleggen met voormalige cliënten voordat ze vertrouwelijke informatie delen.

Zorgplicht Advocaten

Als u zich in een vergelijkbare situatie bevindt waarbij vertrouwelijke informatie mogelijk wordt gedeeld zonder uw toestemming, is het essentieel om juridisch advies in te winnen. Onze advocaten bij Zorgplicht Advocaten kunnen u helpen uw rechten te beschermen en de juiste stappen te zetten. Voor meer informatie en juridisch advies, neem contact op met een van onze advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant