Uitspraak: Succesvol beroep op dwaling vanwege zorgplicht schending fiscaal adviseur

Succesvol beroep op dwaling vanwege zorgplicht schending fiscaal adviseur

Bedrijf X is een vastgoedbedrijf. In 2005 heeft X een herinvesteringsreserve van €400.000 opgenomen in haar boekhouding. Een aantal jaar later staat de reserve nog altijd op de balans. In juli 2011 krijgt het bedrijf een blauwe envelop op de deurmat. De Belastingdienst stelt dat de herinvesteringsreserve uiterlijk in 2008 benut had moeten zijn. Nu dit niet gebeurt is stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat de reserve ten gunste van de winst over 2008 moet vrijvallen. Bedrijf X is het niet eens met dit standpunt. Het bedrijf geeft haar accountant en een fiscaal adviseur opdracht om onderzoek te doen naar de herinvesteringsreserve en daarover te adviseren.

Naar aanleiding van het onderzoek komt de fiscaal adviseur in februari 2013 met haar advies. Bedrijf X wordt geadviseerd de administratieve verwerking van de herinvesteringsreserve met betere onderbouwing aan de belastinginspecteur voor te leggen. Daarnaast moeten nog aangiften gedaan worden en moet een verzoek verstuurd worden om de verzuimboetes achterwege te laten. Voor dit advies brengt de fiscaal adviseur twee facturen in rekening van in totaal €6.500.

In augustus 2013 beslist de inspecteur om de reserve toch aan de winst van 2008 te laten vrijvallen. De belastbare winst over 2008 wordt daarmee vastgesteld op €100.000. Vervolgens worden opnieuw werkzaamheden verricht. Bedrijf X ontvangt daarvoor vier facturen die gezamenlijk ruim €22.500 bedragen. Nadat betaling uitblijft wordt door de fiscaal adviseur voorgesteld om €1.000 per maand te betalen. Bedrijf X gaat hiermee akkoord en betaald tussen september 2014 en september 2016 de maandelijkse termijn van €1.000.

Vanaf september 2016 heeft bedrijf X aangegeven dat de samenwerking met de fiscaal adviseur niet langer goed voelde. Zij heeft dan ook de dienstverlening opgezegd en nagelaten de resterende €6.400 aan openstaande facturen te betalen.

Vordering fiscaal adviseur wordt toegewezen door kantonrechter

Nadat betalingen van bedrijf X uitbleven heeft de fiscaal adviseur een vordering ingesteld bij de kantonrechter. De adviseur vordert dat bedrijf X alsnog €6.400 betaald. Bedrijf X heeft in reactie hierop een vordering ingesteld waarmee zij terugbetaling van €27.000 aan betaalde facturen vordert. De kantonrechter heeft de vordering van de fiscaal adviseur toegewezen. Bedrijf X werd daarmee opgedragen alsnog €6.400 aan de fiscaal adviseur te betalen. De vordering van bedrijf X werd afgewezen.

Beroep op dwaling en schending mededelingsplicht

Omdat bedrijf X het niet eens is met de beslissing van de kantonrechter stelt zij hoger beroep in. In hoger beroep stelt bedrijf X dat de fiscaal adviseur haar heeft voorgehouden dat voorkomen kon worden dat de herinvesteringsreserve vrijviel aan de winst van 2008. Bedrijf X ontdekte pas in augustus 2013 dat die kans zeer klein was. Indien zij hiervan op de hoogte was geweest had zij geen opdracht gegeven aan de fiscaal adviseur. Bedrijf X doet daarmee een beroep op dwaling.

Fiscaal adviseur heeft zorgplicht

Het hof gaat bij de behandeling van deze zaak in op de positie van de fiscaal adviseur. Het hof overweegt dat een fiscaal adviseur als beroepsbeoefenaar de zorgvuldigheid in acht moet nemen. Gekeken moet worden of het handelen gelijk is aan dat van een redelijk handelend vakgenoot. Deze zorgplicht brengt mee dat de cliënt van de adviseur in staat moet zijn een goed geïnformeerde beslissing te nemen. Om dit mogelijk te maken moet de cliënt worden gewaarschuwd over de risico’s en de mate van waarschijnlijkheid dat die risico’s zich voordoen. Dit betekend dat een fiscaal adviseur een mededelingsplicht heeft tegenover zijn cliënt.

Overeenkomst van opdracht is vernietigbaar

In dit geval had de fiscaal adviseur bedrijf X in staat moeten stellen een goed geïnformeerde afweging te maken. Bij het aangaan van de opdracht had de fiscaal adviseur een inschatting moeten maken van de haalbaarheid van de gewenste uitkomst. Daarnaast had de fiscaal adviseur een indicatie moeten geven van de aan zijn werkzaamheden verboden kosten.
De fiscaal adviseur kan niet aantonen dat hij aan zijn mededelingsplicht heeft voldaan. De kosten voor de werkzaamheden waren hoog en de kans om het gewenste resultaat te behalen nihil. Het hof neemt aan dat wanneer de fiscaal adviseur aan zijn mededelingsplicht had voldaan bedrijf X de opdracht niet had verstrekt. Daarmee komt voor het hof vast te staan dat bedrijf X succesvol een beroep op dwaling kan doen. De overeenkomst van opdracht is daarmee in zijn geheel vernietigbaar.

Fiscaal adviseur moet ontvangen bedragen terugbetalen

Het hof concludeert dat een fiscaal adviseur een mededelingsplicht heeft die voortvloeit uit de zorgplicht. Nu de fiscaal adviseur zijn mededelingsplicht heeft geschonden kan bedrijf X de overeenkomst van opdracht vernietigen op grond van dwaling. Door de vernietiging moet de fiscaal adviseur de door hem ontvangen betalingen terugbetalen aan bedrijf X. Met deze uitspraak vernietigd het hof ook de uitspraak van de kantonrechter. De aan de fiscaal adviseur toegewezen vordering komt daarmee te vervallen. Bedrijf X hoeft derhalve de resterende €6.400 van de openstaande facturen niet te voldoen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft uw fiscaal adviseur zijn zorgplicht geschonden? Of heeft u een ander geschil met uw fiscaal adviseur? Neem dan hier contact op met Zorgplicht Advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen adviseurs en tussenpersonen.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant