Uitspraak: Toetsing formele vereisten voor het uitkeren van dividend

Een accountant heeft onlangs een berisping ontvangen vanwege het niet naleven van zijn zorgplicht bij het uitkeren van dividend. Dit heeft geleid tot een geschil tussen twee aandeelhouders van een bedrijf en uiteindelijk tot een gerechtelijke uitspraak.

Geschil tussen aandeelhouders over uitkering dividend

De zaak begon met een geschil tussen twee aandeelhouders over de uitkering van dividend. Een van de aandeelhouders was van mening dat het dividend ten onrechte was uitgekeerd en dat hij recht had op een deel van de uitkering. De andere aandeelhouder was het hier niet mee eens en het geschil liep hoog op.

Accountant verzuimt formele vereisten te toetsen

De accountant van het bedrijf had echter nagelaten om de formele vereisten voor het uitkeren van dividend te toetsen. Dit was in strijd met zijn zorgplicht als accountant. De accountant had moeten controleren of de uitkering van het dividend voldeed aan alle formele vereisten voordat het werd uitgekeerd.

Berisping van de Accountantskamer

De zaak werd uiteindelijk voorgelegd aan de Accountantskamer, die de accountant heeft berispt vanwege het niet voldoen aan zijn zorgplicht. De Accountantskamer oordeelde dat de accountant in dit geval tekort was geschoten in zijn zorgplicht.

Gerechtelijke uitspraak: onrechtmatige uitkering van dividend

Als gevolg van het verzuim van de accountant moesten de aandeelhouders naar de rechter stappen om het geschil op te lossen. De rechter oordeelde uiteindelijk dat het dividend onrechtmatig was uitgekeerd en dat de aandeelhouders het bedrag moesten terugbetalen aan het bedrijf.

Belang van zorgvuldigheid en naleving van formele vereisten

De uitspraak van de Accountantskamer benadrukt het belang van de zorgplicht van accountants en het belang van het naleven van de formele vereisten voor het uitkeren van dividend. Door deze zorgvuldigheid in acht te nemen, kunnen geschillen en mogelijke juridische gevolgen worden voorkomen. Het is daarom van groot belang dat accountants hun zorgplicht serieus nemen en ervoor zorgen dat zij altijd de formele vereisten toetsen voordat zij instemmen met het uitkeren van dividend.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant