Uitspraak: Tuchtklacht en strafrechtelijke veroordeling voor voormalige RA

Een registeraccountant (RA) heeft eerder een tienjarige doorhaling opgelegd gekregen vanwege fraude met belastingaangiften als eigenaar-bestuurder van een fabriek. De RA heeft toegegeven opzettelijk onjuiste aangiften te hebben gedaan met als doel de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Boekenonderzoek en strafrechtelijke veroordeling

In 2014 voerde de Belastingdienst een boekenonderzoek uit bij een holding waar de fabriek onder viel, na geconstateerde verschillen in omzet in aangiften vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Dit leidde tot een strafrechtelijk onderzoek, waarbij de rechtbank de RA een gevangenisstraf oplegde van twaalf maanden (waarvan drie voorwaardelijk) wegens zes misdrijven gericht op financieel gewin.

Tuchtklacht en doorhaling

Het Openbaar Ministerie diende tevens een tuchtklacht in. De kamer besloot tot een maximale tienjarige doorhaling van de RA. Het gerechtshof bevestigde dit en achtte bewezen dat de RA leiding gaf aan onjuiste aangiften, vervalste kilometeradministratie indiende en een factuur vervalste. De schade werd geschat op circa €200.000.

Impact op beroep en voorbeeldfunctie

Het hof benadrukte dat de RA’s langdurige valse aangiften op meerdere gebieden deed, terwijl hij als RA een voorbeeldfunctie had. Zijn daden hebben de reputatie van het accountantsberoep geschaad.

Verweer en noodweerexces

De RA voerde aan dat hij onder noodweerexces handelde omdat hij onder druk van een pistool zou zijn gedwongen door een persoon betrokken bij acquisitie. Het hof verwierp dit verweer omdat er geen bewijs was van directe bedreiging waartegen de RA zich moest verdedigen.

Hier kunt u de de volledige uitspraak lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant