Uitspraak: Tuchtrechtelijke klacht tegen advocaat

Het gaat er in deze zaak om dat verweerder (advocaat) tuchtrechtelijk heeft gehandeld zoals wordt bedoeld in artikel 46 van de Advocatenwet. Verweerder zou in 2015 ten onrechte tegen klager een strafrechtelijke aangifte hebben gedaan. De aangifte betrof valsheid in geschrifte, oplichting en/of bedrog. De heer B zou één aangifte hebben gedaan en verweerder ook één.

Verweerder staat de heer B bij in de hoedanigheid van advocaat. Klager heeft de heer B gedagvaard. De vordering van klager is bij verstrek toegewezen en het verstekvonnis is openbaar betekend. De heer B is op 23 januari 2008 failliet verklaard.

Klager heeft in juni 2011 bij de curator van de heer B zijn vordering ingediend. De heer B is in 2014-2015 strafrechtelijk vervolgd. In een latere strafrechtprocedure heeft klager zich als benadeelde partij gemeld en zijn vordering op de heer B ingediend.

Verweerder heeft op 16 juli 2015 aangifte gedaan tegen klager op grond van valsheid in geschrifte, oplichting en/of bedrog. De officier van justitie heeft aan klager laten weten niet over te gaan op een strafvervolging. Klager besluit in juli 2017 een klacht in te dienen bij deken over verweerder.

De klacht

De klacht van klager is ongegrond verklaard. Klager is het niet eens met deze beslissing en gaat in hoger beroep. De raad zou er ten onrechte van uitgegaan zijn dat door verweerder geen aangifte zou zijn gedaan tegen klager. Klager heeft aangevoerd dat hij tijdens de inzage van het strafdossier twee aangiftes heeft gezien: een van de heer B en een van verweerder. Zowel het OM als de politie wil het dossier niet aan klager overhandigen.

Verweerder voerde aan dat hij namens cliënt digitaal aangifte heeft gedaan en niet op eigen naam. De definitieve aangifte is aan de heer B ter ondertekening voorgelegd. Voor het ondertekenen moest de heer B naar het politiebureau komen. Niet is vast komen te staan dat verweerder uit eigen naam aangifte heeft gedaan. Het hof gaat er vanuit dat uitsluitend namens cliënt een aangifte is ingediend. Het verzoek van klager tot het doen van nader onderzoek naar de aangifte wordt afgewezen. Het Hof van Discipline bekrachtigt de beslissing van de Raad.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u een klacht over uw advocaat of twijfelt u of aan het advies van uw (voormalige) advocaat? Of heeft uw advocaat een processuele of een inhoudelijke fout gemaakt in een civiele procedure? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant