Uitspraak: Verwarring bij de fiscus: gepensioneerde accountant gebruikt Portugese maatstaven

Een gepensioneerde accountant heeft een boete van € 10.602 gekregen van de Belastingdienst. Dit omdat hij een belastingformulier onjuist heeft ingevuld. De accountant woont sinds kort in Portugal en heeft bij het invullen van het formulier voor de Nederlandse fiscus de Portugese maatstaven gebruikt. Dit leidde echter tot verwarring bij de fiscus omdat het formulier niet voldeed aan de Nederlandse voorschriften.

Vergrijpboete wegens nalatigheid

Dat was niet de enige reden voor de vergrijpboete van de fiscus. In 2012 heeft de gepensioneerde accountant op een formulier Opgaaf wereldinkomen geen inkomsten uit sparen en beleggen vermeld, terwijl hij nog steeds eigenaar was van aanzienlijk grondgebied in Nederland. De fiscus heeft hem daarom een vergrijpboete opgelegd.

Verwarring bij de ficus

Bij het invullen van het formulier voor de Nederlandse fiscus heeft hij de Portugese maatstaven gebruikt. Dit leidde echter tot verwarring bij de fiscus, omdat het formulier niet voldeed aan de Nederlandse voorschriften. De gepensioneerde accountant moest het formulier opnieuw invullen volgens de Nederlandse normen.

Ernstige nalatigheid

Het gerechtshof oordeelt dat het formulier desalniettemin anders moet of kan worden uitgelegd is dermate onwaarschijnlijk dat indien belanghebbende desalniettemin van dergelijke maatstaven uit is gegaan zonder ter zake enig onderzoek te verrichten hij zo ernstig nalatig heeft gehandeld dat dit het oordeel dat zijnerzijds sprake is van grove schuld slechts onderschrijft. Dit betekent dat de gepensioneerde accountant zeer nalatig is geweest door zich niet aan de Nederlandse wet- en regelgeving te houden en hierdoor een vergrijpboete heeft opgelegd gekregen.

Verlaagde boete wegens verstreken tijd

De boete bedroeg oorspronkelijk meer dan € 20.000, maar werd later verlaagd naar € 10.602 vanwege verstreken tijd. Ondanks de verlaagde boete blijft de uitspraak van het gerechtshof een belangrijke les voor belastingbetalers om zich aan de Nederlandse wet- en regelgeving te houden en bij het invullen van belastingformulieren de Nederlandse normen te volgen.

Hier kunt u de gehele uitspraak van het gerechtshof Amsterdam lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant