Uitspraak: Zorgplicht wordt geschonden bij bewust indienen onvolledige aangifte

Een accountant heeft van 2007 tot en met 2009 werkzaamheden verricht voor een freelance bewindvoerder/schuldsaneerder ten behoeve van diens relaties. Het gaat om het opstellen van boedelbeschrijvingen en het opstellen van de rekening en verantwoording voor de rechtbank. Daarnaast heeft de accountant werkzaamheden verricht als kantoormanager en adviseur. De accountant nam de backoffice voor zijn rekening. De accountant heeft een personeelsadministratie opgesteld die de aangiften loonheffing genereert. In april 2009 heeft de accountant de aangiften inkomstenbelasting 2006 en 2007 voor de bewindvoerder uitgevoerd.

Om al deze werkzaamheden uit te voeren, is de accountant verscheidene uren per week op het kantoor van de bewindvoerder. Eind juli 2009 is de accountant daarmee acuut gestopt. Als reden heeft de accountant aangevoerd dat hij geen vertrouwen meer had in de bewindvoerder. Dit had te maken met het feit dat hij steeds te laat werd betaald.

Bij de bewindvoerder heeft een boekenonderzoek plaatsgevonden. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek zijn naheffingen opgelegd en een vergrijpboete. De bewindvoerder heeft een klacht ingediend bij de kamer tegen de accountant.

De klacht

De bewindvoerder heeft het volgende aangevoerd. De accountant:

  • is niet tijdig begonnen met werkzaamheden die aan een bepaalde termijn zijn gebonden, zoals boedelbeschrijvingen alsmede rekeningen en verantwoordingen ten behoeve van de rechtbank;
  • heeft over de jaren 2006 tot en met 2009 geen betrouwbare jaarrekeningen opgemaakt, de aangiften inkomstenbelasting niet tijdig en niet juist gedaan, geen goede ondersteuning verleend bij de aangiften omzetbelasting en de opbrengsten en bedrijfsresultaten onvoldoende laten blijken uit de boekhouding;
  • heeft zijn facturen bovenmatig laten oplopen en deze buiten de kantoorboekhouding van klager gehouden.

Oordeel

De klacht is deels niet-ontvankelijk omdat de klacht op diverse punten geen duidelijkheden bevat. Deze duidelijkheid is pas op zitting verschaft en kan daarom niet in behandeling worden genomen.

De accountant heeft verweerd gevoerd op het verwijt dat de jaarrekeningen onbetrouwbaar zijn. De accountant heeft aangevoerd dat hij niet de beschikking had over alle benodigde stukken. Daarom zou geen sprake zijn van een bewuste onjuiste aangifte. Ook zou de opdrachtgever hebben ingestemd met de aangifte. De kamer stelt dat de accountant zich niet kan verschuilen achter de opdrachtgever, nu deze de consequenties van een onjuiste aangifte mogelijk niet kan overzien. Op de zitting is verklaard dat de bewindvoerder de aangiften over 2007 en 2008 zelf fout heeft gedaan. Op dit punt wordt de klacht ongegrond verklaard. De kamer komt tot het oordeel dat de accountant zijn zorgplicht heeft geschonden. Het bewust indienen van een onvolledige aangifte wegens het ontbreken van stukken is niet aan te merken als integer en professioneel handelen. De accountant heeft zijn zorgplicht tegenover de opdrachtgever geschonden.

Maatregel

Er wordt een doorhaling als maatregel opgelegd. Het doen van onjuiste aangifte is een ernstig feit. De accountant heeft ook niet doen inzien hoe laakbaar zijn gedrag is (geweest). Gedurende twee maanden kan geen her-inschrijving plaatsvinden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant