Uitspraak: Verzwijgen schorsing door accountant zorgt voor juridische strijd

Een accountant verkoopt zijn praktijk, maar verzwijgt dat hij kort daarvoor door de Accountantskamer was geschorst. Het verkopende bedrijf was het daar niet mee eens en weigerde een deel van de overnamesom te betalen. De zaak werd uiteindelijk voor de rechter gebracht.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Accountantskamer lezen waarin de accountant drie maanden wordt geschorst.

Transparantie en eerlijkheid

Het is van groot belang dat er transparantie en eerlijkheid is tussen koper en verkoper tijdens de verkoop van een bedrijf. In het geval van de accountant, die zijn bedrijf verkocht zonder te vermelden dat hij kort daarvoor was geschorst door de Accountantskamer, zorgde het verzwijgen van deze cruciale informatie voor problemen en een verslechterde onderlinge verstandhouding tussen koper en verkoper.

Onderhandelingen en afspraken

Tijdens de onderhandelingen werden er afspraken gemaakt over de overname van het bedrijf, de integratie van de twee kantoren en de betrokkenheid van de verkopende accountant na de overname. Er werd zelfs een omzetgarantie gegeven voor de periode van één jaar. De verkoopprijs werd vastgesteld op de verwachte omzet in 2019, maar zou pas na 31 december 2020 definitief worden vastgesteld.

Verzwijgen van informatie

Het ging mis toen de verkopende accountant, zonder overleg met de koper, zijn klanten informeerde over zijn besluit om te stoppen en dat hij een ander accountantskantoor had gevonden dat alle klanten zou overnemen. Dit zorgde voor ontsteltenis bij de koper en leidde tot een verslechterde onderlinge verstandhouding.

Verslechterde verstandhouding door verzwijgen

De verkopende accountant claimde later dat hij gederfde inkomsten had en eiste een schadevergoeding van circa 150.000 euro. Dit omdat de koper de schijn had gewekt dat hij, als gepensioneerde accountant, nog tot 1 januari 2021 betrokken zou blijven bij de onderneming en minstens 900 uur zou kunnen declareren. De koper bracht echter in dat de verkoper cruciale informatie had achtergehouden. Waaronder de schorsing door de Accountantskamer en de verkeerde voorstelling van de omzet in 2018 en 2019. De koper vermoedde zelfs dat de verkoper de omzet frauduleus had verhoogd.

Het oordeel van de rechter

Op 31 maart 2023 deed de rechtbank uitspraak in de zaak. De rechter oordeelde dat de verkopende accountant zijn mededelingsplicht had geschonden door de schorsing door de Accountantskamer te verzwijgen. Dit had volgens de rechter wel degelijk invloed kunnen hebben op de koopprijs en de beslissing van de koper om de praktijk over te nemen. Daarom werd de vordering van de verkopende accountant afgewezen.

Wel oordeelde de rechter dat de kopende partij zich niet had gehouden aan de afspraken over de omzetgarantie en dat de verkopende accountant daardoor schade had geleden. De kopende partij werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 35.000 euro aan de verkopende accountant.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de rechtbank Gelderland lezen.

Conclusie

Deze zaak laat zien dat het van groot belang is om als verkoper alle relevante informatie te delen met de koper tijdens een overnameproces. Zaken als eerdere klachten of schorsingen kunnen invloed hebben op de waarde van een onderneming en dienen daarom te worden gemeld. Het verzwijgen van dergelijke informatie kan leiden tot een vermindering van de verkoopprijs of zelfs tot het afblazen van de deal. Aan de andere kant is het ook van belang dat de koper zich aan de gemaakte afspraken houdt, zoals in dit geval de omzetgarantie. Doet de koper dit niet, dan kan dit leiden tot een schadevergoeding voor de verkoper. Ook Accountancy Vanmorgen heeft een artikel over deze zaak gepubliceerd.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant