Uitspraak: Advocaat voor de tweede keer geschorst wegens nalatigheden

Verweerder heeft in april 2017 de behandeling van drie zaken de in deze zaken door de Raad voor Rechtsbijstand verleende toevoeging van klager overgenomen. Verweerder heeft de toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand gedeclareerd, maar heeft deze niet met klager verrekend.

Klager heeft verweerder op 5 januari 2018 gevraagd of in de zaak van zijn voormalig cliënte tegen de gemeente tot verrekening kon worden overgegaan. Verweerder heeft hier op geantwoord dat hij verwachtte dat de zaak niet eerder dan maart 2018 zou worden behandeld. Klager heeft vervolgens per e-mails van 21 augustus 2019 en 1 november 2019 verzocht om hem in die zaak een verdelingsvoorstel betreffende de toevoeging in die zaak te doen toekomen.

Verweerder heeft zich per 1 december 2019 van het tableau laten schrappen. Klager heeft op 29 januari 2020 een klacht over verweerder bij de deken ingediend. De deken heeft verweerder twee keer tevergeefs verzocht op de klacht te reageren.

De klacht

Klager stelt dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door in een drietal dossiers, de toevoeging te bij de Raad voor de Rechtsbijstand te declareren en vervolgens deze met klager als voorafgaande advocaat af te rekenen. Verweerder heeft geen verweer gevoerd tegen de klacht.

De beoordeling

Naar het oordeel van de raad staat vast dat verweerder ondanks herhaaldelijke verzoeken van klager in een drietal zaken de door de Raad van Rechtsbijstand verleende toevoeging heeft overgenomen zonder tot verdeling van deze vergoedingen over te gaan.

Van een behoorlijk handelend advocaat mag worden verwacht dat hij welwillend meewerkt aan de overname van een zaak en een eventueel daarvoor verleende toevoeging door de opvolgende advocaat. Van de opvolgende advocaat mag worden verwacht, dat hij, indien sprake is van gefinancierde rechtsbijstand, hij direct nadat de zaak is geëindigd en de toevoeging is gedeclareerd, een verdelingsvoorstel aan de voorgaande advocaat toezendt en nadat daarover overeenstemming is bereikt tot betaling van het aan de voorgaande advocaat toekomende gedeelte van de toevoeging overgaat.

Verweerder heeft dit niet gedaan. Ondanks herhaalde verzoeken van klager heeft hij geen verdelingsvoorstel noch betalingen aan klager gedaan. Verweerder heeft aldus niet gehandeld zoals van een behoorlijk handelend advocaat ten opzichte van beroepsgroep mag worden verwacht, wat hem tuchtrechtelijk valt aan te rekenen.

De klacht wordt daarom gegrond verklaard. De raad rekent het verweerder ernstig aan dat hij, naast dat hij niet heeft gereageerd op verzoeken van klager, niet heeft gereageerd op brieven van de deken. Verder is verweerder vaker tuchtrechtelijk veroordeeld wegens nalatigheden. Daardoor is volgens de raad sprake van een patroon. Door niet te verschijnen ter zitting toont de advocaat aan dat hij onvoldoende begrip heeft voor de functie van het tuchtrecht. Naar het oordeel van de raad is daarom een onvoorwaardelijke schorsing voor de duur van vier weken op zijn plaats.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant