Uitspraak: WestlandUtrecht Bank moet vergoeding van 3.500 euro betalen wegens verzwijging

Mevrouw sloot in juni 1997 in overleg met een bank een kapitaalverzekering af met een looptijd van dertig jaar. De hypothecaire geldlening moest worden afgelost, die was gekoppeld aan het in de verzekering op te bouwen kapitaal. De verzekering werd in 2014 ingekort.

Informatie over de kapitaalverzekering naar aanleiding van verkoop woning

De woning van mevrouw werd in september 2016 verkocht. Het moment van overdracht werd 3 november 2016. Diezelfde maand kreeg mevrouw een brief van haar bank. In de brief stond meer informatie over de kapitaalverzekering naar aanleiding van de verkoop van de woning. De vrouw nam contact op met de afdeling klantbeheer van de Bank. Mevrouw besloot vervolgens de kapitaalverzekering te beëindigen en de afkoopwaarde in mindering te brengen op de hypothecaire lening. Van het uitwisselen van informatie is door partijen schriftelijk niets vastgelegd.

Vrijgestelde bedrag maximaal 28.134 euro

Weer anderhalf jaar later, op 29 mei 2018, ontving mevrouw een brief van de Belastingdienst. In de brief stond dat de uitkering uit de kapitaalverzekering zou worden belast. Het vrijgestelde bedrag was maximaal 28.134 euro. Mevrouw kreeg meer dan het maximaal vrijgestelde bedrag. Het gevolg hiervan was dat mevrouw aan de Belastingdienst ruim 9 mille moest betalen over de uitkering. Mevrouw was zo verontwaardigd dat de bank haar er niet op gewezen had dat de kapitaalverzekering beter na 20 jaar had kunnen worden beëindigd. Samen met de bank kwam mevrouw er niet uit, waardoor ze besloot een klacht in te dienen bij de Kifid (Klachteninstituut financiële dienstverlening).

Bank toerekenbaar tekortgeschoten in nakoming zorgplicht

Mevrouw vordert dat de bank het bedrag aan fiscale naheffing betaald. Dit bedraagt 9.430 euro. Hierbij ligt ten grondslag aan de klacht dat, de bank toerekenbaar tekortgeschoten zou zijn in de nakoming van haar zorgplicht door niet te wijzen op de gunstige termijn van 20 jaar. Hierbij is de mogelijkheid ontnomen dat zij het gunstige moment van afkoop heeft kunnen kiezen.

Geen financieel adviseur

De bank verweert zich door te stellen dat zij geen adviseur is en mevrouw ook niet ervoor heeft gekozen een financieel adviseur in te stellen. Daarnaast geeft de bank aan dat geen onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.

De commissie heeft daarbij vastgesteld dat mevrouw informatie heeft ontvangen over de financiële consequenties na verloop van 15 jaar premiebetaling, maar niet dat een hogere vrijstelling gold bij 20 jaar. Dit lag wel voor de hand nu mevrouw inmiddels al bijna 20 jaar aan premie had betaald. Daarnaast staat vast dat de vrouw de verzekering langer door had laten lopen wanneer ze op de hoogte was geweest van de hogere vrijstelling. Het was voor mevrouw geen probleem geweest om het appartement nog een aantal maanden aan te houden en de afkoop pas na 20 jaar plaats te laten vinden om zo de heffing aan loonbelasting te voorkomen.

Oordeel Commissie

De commissie oordeelt dat van een redelijk handelend en redelijk bekwaam financieel dienstverlener mag worden verwacht dat zij een dossier bijhouden. Daarom wordt er vanuit gegaan dat de bank heeft verzuimd te melden dat 20 jaar gunstiger zou zijn.

Schatting schade

De exacte schade is niet vast komen te staan. Daarom is een schatting gemaakt van 3.500 euro. De Bank moet een vergoeding ter hoogte van 3.500 euro betalen. Wanneer de verzekering langer had doorgelopen had dit vele gunstigere effecten gehad.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant