Uitspraak: Zorgplicht failliete tussenpersoon wordt niet automatisch overgenomen door andere partij

Consument heeft een hypothecaire geldlening afgesloten bij Florius. Ook heeft hij een spaarverzekering met overlijdensrisicodekking afgesloten. Florius fungeerde bij de spaarverzekering als gevolmachtigde van Reaal Levensverzekeringen. Een tussenpersoon heeft bemiddeld bij het afsluiten van deze producten. De tussenpersoon is intussen failliet.

Te hoge overlijdeensrisciopremie

De consument vindt dat hij een te hoge overlijdensrisicopremie van de verzekering heeft betaald. Hij vordert een bedrag van € 18.000,- vermeerderd met de wettelijke rente. Er is volgens consument door Florius niet gewezen op het feit dat afdekken van een overlijdensrisico ergens anders veel goedkoper kon.

Zeven jaar na het afsluiten van de verzekering, komt consument er achter dat zijn premie wel heel hoog is. Het verschil met een alternatief bedraagt meer dan € 65,- per maand. Op dit moment betaalt consument een bedrag van ruim € 85,- per maand. Gedurende de resterende looptijd komt dit verschil op € 18.000,- uit.

Ten tijden van het afsluiten van de geldlening en de spaarverzekering heeft een tussenpersoon consument van advies voorzien en bemiddeld bij het afsluiten van deze producten. Volgens de commissie rust op een tussenpersoon een zorgplicht om zijn klanten te attenderen op de ontwikkeling van een dalende premie van overlijdensrisicoverzekeringen.

Geen beroep op tussenpersoon

Het faillissement van de tussenpersoon heeft tot gevolg dat consument geen beroep meer kan doen op de tussenpersoon. Het faillissement heeft volgens de commissie ook niet automatisch het gevolg dat de schulden en verplichtingen van de tussenpersoon door een andere partij worden overgenomen. Florius is gevolmachtigde van een verzekeraar en trad in deze situatie niet op als een tussenpersoon, de zorgplicht van de tussenpersoon is dan ook niet overgegaan op Florius. Florius had niet de verplichting om consument tussentijds te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de hoogte van de overlijdensverzekering.

De vordering wordt afgewezen door de Commissie.

Hier kunt u de gehele uitspraak lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een tussenpersoon, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben ruime ervaring en kunnen u adviseren of bijstaan terzake een geschil met uw dienstverlener.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant