Zorgplicht schending hypotheekadviseur levert financieel voordeel op

Meneer A en zijn echtgenote mevrouw B hebben in 2002 een hypothecaire lening afgesloten bij Woonfonds. Zij hebben dit gedaan na advies en bemiddeling van Hypotheek Visie. De lening is in totaal €694.000. Onderdeel van de lening zijn twee spaarhypotheken met een totale hoofdsom van €402.000. De lening heeft een looptijd van 20 jaar. Het echtpaar heeft bij Hypotheek Visie aangegeven in 2022 graag schuldenvrij te zijn. Om dit doel te bereiken sluiten zij twee spaarverzekeringen af bij Achmea. Deze verzekeringen moeten in 2022 €402.000 opleveren waarmee de spaarhypotheken afgelost kunnen worden. De verzekeringen worden verpand aan Woonfonds. In 2017 wordt de portefeuille van Hypotheek Visie overgenomen door Raadsheren.

Kapitaalverzekering Eigen Woning heeft fiscale voordelen

De verzekeringen worden aangemerkt als Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Hierdoor kan fiscaal vriendelijk gespaard worden. Het gespaarde bedrag wordt niet belast als vermogen in box 3. Het rentedeel van de uitkeringen die worden ontvangen uit de verzekeringen wordt ook niet in box 1 belast. Dit fiscale voordeel heeft een maximum. In 2002 lag de vrijstelling op €129.500 per persoon. Wanneer het opgebouwde bedrag boven deze vrijstelling uitkomt wordt de rente in box 1 belast. Afhankelijk van het inkomen kan de belasting oplopen tot boven de 50% van de rente die wordt ontvangen. De verzekeringen van samen €402.000 zullen deze vrijstelling van twee maal €129.500 ruim overschrijden. Dit punt bereiken meneer A en mevrouw B in 2013. Na enig rekenwerk komt meneer A erachter dat hij vanwege de overschrijding in 2022 nog een flink bedrag aan belasting moet betalen over de rente die hij in 2022 gaat ontvangen. Hij begroot het bedrag op €20.000 en wil dat Raadsheren dit bedrag vergoedt.

Klacht ingediend bij het Kifid

Meneer A dient een klacht in bij de Geschillencommissie van het Kifid. Met de klacht vordert hij ook vergoeding van zijn schade. Meneer A stelt recht te hebben op deze vergoeding omdat Raadsheren haar zorgplicht heeft geschonden door hem niet op de maximale vrijstelling te wijzen. Hierdoor overschrijdt hij sinds 2013 de fiscale vrijstelling met als gevolg dat hij in 2022 in box 1 belasting moet betalen over een deel van de rente die dan wordt uitgekeerd. De doelstelling om in 2022 schuldenvrij te zijn kan daardoor niet gehaald worden.

Met overname portefeuille gaat ook de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid over

Het Kifid stelt in de eerste plaats dat vaststaat dat Raadsheren de portefeuille van Hypotheek Visie heeft overgenomen. Hiermee is de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid voor eventuele fouten overgegaan op Raadsheren. Vervolgens stelt het Kifid vast dat Raadsheren een zorgplicht heeft ten aanzien van meneer A en mevrouw B. Deze zorgplicht brengt mee dat van een adviseur verwacht mag worden dat hij voldoende en juiste informatie verstrekt aan zijn cliënten. Het is aan het Kifid om te beoordelen of dat hier gebeurt is.

Kifid is van oordeel dat de zorgplicht jegens het echtpaar is geschonden

Meneer A stelt dat hij onvoldoende informatie heeft gekregen over de vrijstelling en de gevolgen van een eventuele overschrijding daarvan. Het Kifid komt tot hetzelfde oordeel. In dit geval staat niet ter discussie dat meneer A onvoldoende informatie heeft ontvangen over de KEW. Hiermee komt vast te staan dat Hypotheek Visie haar zorgplicht jegens meneer A en mevrouw B heeft geschonden. Door de overdracht van de portefeuille komt deze schending van de zorgplicht voor rekening van Raadsheren.

Onenigheid over de hoogte van de schade

Nu vast is komen te staan dat Raadsheren verantwoordelijk is voor de zorgplicht schending jegens het echtpaar moet het Kifid bepalen hoe hoog de schade is die vergoedt moet worden. Hierover bestaat onenigheid tussen de partijen. Raadsheren betoogt dat Hypotheek Visie een andere hypotheekconstructie had moeten adviseren. In die constructie was de spaarhypotheek lager en werd het verschil opgevuld met een annuïteiten of lineaire lening. Meneer A heeft zelf een berekening gemaakt die volgens het Kifid teveel gebaseerd is op onzekerheden. Hij stelt namelijk dat hij gekozen zou hebben voor een aflossingsvrije hypotheek met een vaste rente voor een korte looptijd. Vanwege deze onenigheid kan het Kifid op dit moment de hoogte van de schade niet vaststellen. Het Kifid geeft de partijen vier weken de tijd om op elkaars berekening te reageren.

Uitgangspunten voor berekening schade

Het Kifid overweegt dat de hoogte van de schade berekend kan worden door de huidige situatie te vergelijken met de situatie waarin een spaarhypotheek ter hoogte van de maximale vrijstelling geadviseerd zou zijn. Dit betekend dat als uitgangspunt genomen moet worden dat in 2002 een spaarhypotheek van €259.000 geadviseerd zou zijn in combinatie met een annuïteiten of lineaire hypotheek van €143.000. Meneer A heeft na de tussenuitspraak van het Kifid een berekening aangeleverd die niet gebaseerd is op de door het Kifid verstrekte uitgangspunten. Met deze berekening komt meneer A op een schade van in totaal €9.518,40. Raadsheren komt daarentegen wel met een berekening die gebaseerd is op de uitgangspunten van het Kifid. Uit die berekening blijkt dat de in 2002 geadviseerde constructie in totaal een voordeel van €19.586,43 voor meneer A en mevrouw B heeft opgeleverd.

Schending zorgplicht resulteert in voordeel

Gelet op het feit dat de door Raadsheren aangeleverde berekening is gebaseerd op de door het Kifid verstrekte uitgangspunten sluit het Kifid zich bij die berekening aan. Dit betekend dat het Kifid concludeert dat de in 2002 door Hypotheek Visie geadviseerde constructie een voordeel van bijna €20.000 heeft opgeleverd voor meneer A en mevrouw B. Daarmee komt vast te staan dat sprake is geweest van een zorgplicht schending door Hypotheek Visie. Echter, deze zorgplicht schending heeft meneer A en mevrouw B niet nadelig geraakt. De vordering tot vergoeding van het financieel nadeel dient dan ook te worden afgewezen.

Lees hier de volledige uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid.

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Laat ons u helpen of bel 0416 65 00 86

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant