Nieuws: Begrijpen van onderverzekering: uw rechten en opties

Wanneer u schade lijdt aan uw eigendommen, kan het ontdekken dat uw verzekering niet de volledige schade dekt, een vervelende verrassing zijn. Dit fenomeen, bekend als onderverzekering, kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben. In deze blog leggen we uit wat onderverzekering inhoudt, hoe dit uw schadeclaims beïnvloedt, en wat uw rechten zijn in dergelijke situaties.

Wat is onderverzekering?

Onderverzekering treedt op wanneer de waarde van uw verzekerde eigendom hoger is dan de verzekerde som op uw polis. Stel, uw bezit is €100.000 waard, maar u heeft het verzekerd voor slechts €50.000. Als er schade optreedt, zal de verzekeraar niet het volledige bedrag uitkeren, maar slechts een deel ervan, in verhouding tot de verzekerde waarde.

De impact van onderverzekering op schadeclaims

De verzekeraar is in het geval van onderverzekering slechts verplicht om een deel van de schade te vergoeden, evenredig met de dekking. Bijvoorbeeld, als uw eigendom voor 50% van de waarde verzekerd is, zal bij schade ook slechts 50% van de kosten vergoed worden. Dit blijft geldig, zelfs als de schade minder is dan de verzekerde som.

Premier-risk dekking als uitzondering

Een uitzondering op deze regel is de zogenaamde premier-risk dekking. Hierbij dekt de verzekeraar de volledige schade, tot aan de verzekerde som, ongeacht de totale waarde van het object.

Uw rechten bij onderverzekering

Als u geconfronteerd wordt met een gedeeltelijke uitkering van schade door onderverzekering, is het belangrijk om na te gaan of de verzekeraar terecht beroep doet op onderverzekering. Soms kan de oorzaak van onderverzekering liggen bij de verzekeringsadviseur of tussenpersoon. Als blijkt dat zij een fout hebben gemaakt in de advisering, kunnen zij aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade.

Schakel professionele hulp in

Bij vragen of twijfels over onderverzekering, adviseren wij u contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat in verzekeringsrecht. Onze experts bij Zorgplicht Advocaten staan klaar om uw situatie te beoordelen en u te begeleiden bij het nemen van de juiste stappen.

Onderverzekering kan een complexe en stressvolle kwestie zijn. Het is cruciaal dat u goed geïnformeerd bent over uw rechten en de mogelijke stappen die u kunt ondernemen. Neem voor meer informatie en deskundig advies contact op met Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant