Nieuws: VEB: accountants moeten beter over fraude rapporteren

De VEB vindt dat accountants beter over fraude moeten rapporteren. Volgens de beleggersvereniging voldoet een op de drie wettelijke controles niet aan de vereisten.

In een rapport stelt de VEB dat om het functioneren van accountants verder in lijn te brengen met de eisen en verwachtingen van het maatschappelijk verkeer het cruciaal is dat in de controleverklaring een volwaardige fraudeparagraaf wordt opgenomen. Die aparte fraudeparagraaf mag geen verwaterend effect hebben op het concept van de key audit matters. De VEB stelt al langer te pleiten voor een grotere en meer herkenbare positie van fraude, maar vooralsnog is hier te weinig progressie in geboekt.

Over het benoemen van key audit matters is de VEB positief. De uitleg van de accountants over hun controlewerkzaamheden is met hierdoor verbeterd. Wel zien de beleggers dat er ‘nog voldoende ruimte is voor een verdere doorontwikkeling van de toelichting bij de kernpunten van de controle. Accountants kunnen meer gedetailleerd ingaan op de concreet verrichte controlewerkzaamheden per risicogebied en de resultaten daarvan.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant