Nieuws: Versterking aanpak witwassen: een oproep tot gecoördineerde inspanning

De strijd tegen financiële criminaliteit, zoals witwassen, staat in Nederland hoog op de agenda. Sleutelspelers in deze strijd, de zogenaamde ‘poortwachters’ zoals banken, notarissen en makelaars, roepen op tot een uniforme aanpak. Ze bepleiten de oprichting van een nationaal coördinator en verbeterde samenwerkingsmechanismen om deze complexe misdaad efficiënter te bestrijden.

Een gezamenlijke roep om actie

In het hart van deze ontwikkeling staat een recent rapport, aangeboden aan demissionair minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid. Dit document, voortvloeiend uit grondig onderzoek door KPMG, onderstreept de behoefte aan een sterkere, meer gestroomlijnde aanpak van witwassen. ‘Poortwachters’ zijn professionals die vanuit hun functie een wettelijke verantwoordelijkheid hebben om financiële misstanden te signaleren. Ze staan echter voor meerdere uitdagingen, waaronder tegenstrijdige wetgeving en een gebrek aan effectieve communicatie en ondersteuning vanuit de overheid.

Naar een efficiëntere strategie

Het rapport benadrukt de noodzaak van een gedeeld waarschuwingssysteem. Zo’n systeem zou risicovolle transacties beter identificeerbaar maken en de last voor klanten minimaliseren door het verminderen van herhaalde informatieverzoeken. Dit vraagt om een zorgvuldige balans tussen het voorkomen van witwassen en de bescherming van klantgegevens, een aspect waarbij ook de Autoriteit Persoonsgegevens een rol zal spelen.

Oproep voor een nationaal coördinator

Een kernaanbeveling van de poortwachters is het instellen van een nationaal coördinator. Deze functionaris zou de leiding nemen in het verenigen van verschillende anti-witwas initiatieven, waarbij momenteel een gebrek aan cohesie en gerichtheid op werkelijke risico’s wordt ervaren. Dit zou niet alleen de effectiviteit van de huidige maatregelen verhogen, maar ook onnodige belasting voor zowel burgers als ondernemers voorkomen.

De cruciale rol van overheidssteun

Een effectieve aanpak van witwassen vereist meer dan alleen de inzet van poortwachters; het vraagt ook om significante ondersteuning van de overheid. Het rapport dringt aan op meer overheidsinvesteringen in het onderzoeken van meldingen, het aanpakken van criminele activiteiten en het terugkoppelen naar de poortwachters, wat essentieel is voor een succesvolle strategie.

Uw partner in naleving van de zorgplicht

Bij Zorgplicht Advocaten begrijpen we de complexiteit van compliance en de uitdagingen die komen kijken bij het navigeren door het landschap van anti-witwaswetgeving. Ons team staat klaar om u te adviseren over uw wettelijke verplichtingen en om ervoor te zorgen dat uw bedrijfsvoering voldoet aan de nieuwste regelgevende standaarden. Neem vandaag nog contact met ons op om te zien hoe we u kunnen ondersteunen in deze essentiële aspecten van uw bedrijfsvoering.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant