Uitspraak: AA krijgt een waarschuwing wegens onzorgvuldig handelen

De Accountantskamer heeft een waarschuwing opgelegd tegen een Accountant-Administratieconsulent. De AA had bepalingen over de winstverdeling tussen vennoten van een VOF over het hoofd gezien. Ze heeft hierdoor een verkeerde samenstelling van de jaarrekening gemaakt.

Aanleiding

Een van de vennoten in een boerenbedrijf wil uittreden en laat zich bijstaan door een Administratieconsulent. Die constateert dat er tekortkomingen zitten in diverse stukken. Zo heeft de man van de VOF ten onrechte geen vergoeding voor de inbreng van het gebruik en genot van de landbouwgronden ontvangen. De accountant van de VOF erkent dat er fouten zaten in de jaarrekening 2018 en heeft dat kosteloos aangepast.

Toch dient de uitgetreden vennoot een tuchtklacht in tegen de betrokken AA. Die is onvoldoende onpartijdig geweest in het kader van de advisering aan het boerenbedrijf en de vennoten. Bovendien heeft de AA niet verteld over belangrijke financiële en fiscale gevolgen van de toetreding van een neef enkele jaren ervoor, de wijziging in de winstverdeling in de VOF vanaf het boekjaar 2018 en over de redelijke vergoeding voor in gebruik en genot ingebrachte landbouwgronden.

Beoordeling Accountantskamer

De Accountantskamer heeft onderzoek gedaan naar de opdrachtbevestiging die betrekking heeft op de dienstverlening van het accountantskantoor aan de VOF. Daaruit blijkt niet dat er ook advieswerkzaamheden ten behoeve van de VOF zijn overeengekomen. De AA heeft geen separate opdracht ontvangen en is niet betrokken geweest bij de advisering van de VOF door de contactpersoon van het kantoor.

‘Betrokkene had geen inhoudelijke bemoeienis met de in de VOF-akte neergelegde afspraken. Betrokkene mocht ervan uitgaan dat de akte de door de vennoten gemaakte afspraken juist was weergeven. Gelet op het vorenstaande komt de Accountantskamer tot de conclusie dat betrokkene niet vaktechnisch verantwoordelijk is voor de begeleiding en advisering van haar cliënt.’

Waarschuwing opgelegd

De AA erkend fouten te hebben gemaakt in de verdeling van het bedrijfsresultaat tussen de vennoten bij het samenstellen van de jaarrekening over 2018. ‘Dit was een materiële post in de jaarrekening. De winstverdeling raakt direct de individuele financiële positie van de vennoten. Zeker nu sprake was van een toegetreden vennoot en een nieuwe VOF-akte had betrokkene alert moeten zijn om ervoor te zorgen dat de winstverdeling in overeenstemming was met de nieuwe VOF-akte.’ De AA is direct in actie gekomen om de jaarrekening aan te passen, constateert de tuchtrechter; ook de belastingrente wegens te late indiening van de IB-aangifte is vergoed: daarover heeft de voormalige vennoot dus niet te klagen.

De Accountantskamer legt de AA de maatregel van waarschuwing op. ‘Daarbij is in aanmerking genomen dat betrokkene door bij het samenstellen van de jaarrekening van de VOF het in de VOF-akte bepaalde over de verdeling van het bedrijfsresultaat over het hoofd te zien, gehandeld heeft in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Ten gunste van betrokkene is meegewogen dat zij, toen zij op haar fout is gewezen, zich er actief voor heeft ingezet om de gevolgen van de door haar gemaakte fout weg te nemen.’

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant