Uitspraak: Accountant handelt in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

In deze zaak staat het fundamentele beginsel van objectiviteit centraal. Klaagster en haar ex-echtgenoot (hierna: de man) zijn verwikkeld in een gerechtelijke procedure over de hoogte van de door klaagster te betalen kinderalimentatie.

Aanleiding

De man is partner bij een advocatenkantoor. Het advocatenkantoor betaalt jaarlijks een managementvergoeding van € 900.000 aan de management BV van de man. De man keert zichzelf als werknemer van de management BV jaarlijks € 205.020 loon uit.

Op 21 januari 2021 heeft de advocaat van de man in verband met een aanstaande zitting bij de rechtbank een aantal vragen aan betrokkene gesteld over de financiën van de man. Betrokkene heeft hierop per e-mail geantwoord.

De man heeft de e-mail van betrokkene ingebracht in de procedure bij de rechtbank. Ook in het op dit moment aanhangige hoger beroep heeft de man deze e-mail overgelegd en aangehaald in zijn verweerschrift.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klaagster verwijt betrokkene dat hij een valselijke, niet-objectieve schriftelijke verklaring heeft afgelegd.

Volgens klaagster heeft betrokkene de rechter op het verkeerde been gezet door voorbij te gaan aan relevante wetgeving met betrekking tot pensioenen, die hij juist in zijn verklaring behoorde te benoemen.

De beoordeling

De Accountantskamer gaat mee in de klacht. Naar het oordeel van de Accountantskamer belemmert de e-mail van betrokkene de objectieve waarheidsvinding door de rechter. Betrokkene heeft daarin immers geconcludeerd dat de beschikbare liquiditeit én de resultaten die nog beschikbaar komen meer dan nodig zijn om het pensioenvermogen van de man op voldoende niveau te brengen, zonder dat hij de daarbij gehanteerde uitgangspunten heeft weergegeven. Omdat betrokkene in zijn e-mail geen duidelijke voorbehouden of beperkingen heeft weergegeven, is betrokkene te stellig geweest.

Betrokkene heeft naar het oordeel van de Accountantskamer gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van objectiviteit. Hij heeft in zijn e-mail namelijk op geen enkele wijze duidelijk gemaakt dat hij uitsluitend het standpunt van de man heeft weergegeven.

De beslissing

De klacht wordt gedeeltelijk gegrond verklaard. Aan betrokkene wordt de maatregel van berisping opgelegd. Lees de gehele uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant