Uitspraak: Accountant heeft voldoende aangetoond dat hij openstaande rekeningen betaalt

Betrokkene verrichtte sinds het voorjaar van 2011 boekhoudkundige en accountantswerkzaamheden voor de onderneming van klager, A, onder meer de aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting. De belastingdienst heeft klager betreffende diverse jaren verzuimboetes opgelegd in verband met te late aangiften van de inkomsten-, motorrijtuigen-, en omzetbelasting. Verder vordert de belastingdienst van klager vergoeding van incassokosten.

Op 26 juni 2014 hebben partijen de dienstverleningsrelatie beëindigd.

Klager is een civiele procedure gestart tegen betrokkene en heeft vergoeding van de genoemde kosten en boetes gevorderd. In die procedure heeft het Hof op 22 augustus 2017 betrokkene veroordeeld tot betaling van € 6.211,-.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Deze klacht is gebaseerd op de volgende verwijten:

  • betrokkene is in rechte veroordeeld om aan klager € 10.911,81 te betalen, maar hij betaalt niet;
  • betrokkene behoort een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben, maar reageert niet op het verzoek deze in te schakelen.

Beoordeling van de klacht

Betrokkene heeft ter zitting verklaard dat het juist is dat hij door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 6.211,-. Betrokkene heeft verder verklaard dat hij met de door klager ingeschakelde deurwaarder inmiddels afspraken heeft gemaakt over betaling. Met deze betalingsregeling wil betrokkene niet geacht worden te erkennen dat hij een bedrag aan klager schuldig is. Volgens betrokkene is klager hem een bedrag van € 11.000,- verschuldigd. Uit het arrest van het Hof blijkt dat betrokkene een vordering in reconventie jegens klager heeft ingesteld voor € 11.900,-.

Het Hof heeft betrokkene in deze vordering niet-ontvankelijk verklaard omdat deze niet voor het eerst in hoger beroep kan worden ingesteld. Betrokkene heeft de vordering van klager gemotiveerd weersproken en bestrijdt dat hij deze dient te voldoen. De Accountantskamer is dan ook van oordeel dat het eerste klachtonderdeel ongegrond is.

Ten aanzien van het tweede klachtonderdeel heeft betrokkene ter zitting verklaard dat hij beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en dat hij de vordering bij deze gemeld heeft. De verzekeraar heeft vervolgens aan betrokkene een bedrag van € 4.500,- uitgekeerd. Dat heeft hij gebruikt om zijn advocaat te betalen. Ook het tweede klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant