Uitspraak: Accountant in het geding vanwege schending kwaliteitsnormen

Een geregistreerde accountant (RA) en zijn mede-eigenaar worden geconfronteerd met een tuchtklacht vanwege het niet deelnemen aan een kantoortoetsing en het niet inleveren van monitoringvragenlijsten. De gebeurtenissen leiden tot ernstige consequenties voor beide betrokkenen.

Selectie voor kantoortoetsing

Op 1 februari 2018 ontvangen de accountant en zijn mede-eigenaar bericht dat hun accountantskantoor geselecteerd is voor een kantoortoetsing op 24 oktober 2018. Helaas verzuimen ze een oriëntatievragenlijst in te vullen, en meerdere afspraken voor de toetsing worden kort van tevoren afgezegd wegens ziekte. Dit roept vragen op bij de klager (de NBA), die dreigt met een tuchtklacht.

Schending van kwaliteitsnormen

De klager stelt dat de accountant weigert ingevulde monitoringvragenlijsten te verstrekken en nalatig is in het meewerken aan de kwaliteitsbeoordeling van het accountantskantoor.

Het verweer van de betrokkene

De accountant beweert dat hij niet op de hoogte was van de kantoortoetsing en dat zijn mede-eigenaar hem hierover heeft misleid. Bovendien beweert de mede-eigenaar dat hij de monitoringvragenlijst voor 2020 wel heeft ingevuld en verstuurd.

Besluit van de Accountantskamer

Uit getuigenverklaringen blijkt dat de accountant inderdaad niet op de hoogte was van de kantoortoetsing. Echter, als kwaliteitsbepaler van het accountantskantoor wordt hij verantwoordelijk gehouden voor het toezicht op de juiste uitvoering van de gedelegeerde taken door zijn mede-eigenaar. Het verweer van de accountant, dat klager nooit rechtstreeks contact met hem heeft opgenomen, wordt verworpen.

De klacht wordt gegrond verklaard, en aan de accountant wordt de maatregel van doorhaling voor één maand opgelegd. De mede-eigenaar, hoewel niet geregistreerd als accountant, wordt medeverantwoordelijk geacht voor de schending van kwaliteitsnormen binnen het accountantskantoor.

Hier kunt u de volledige uitspraak lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant