Uitspraak: Accountant is tekortgeschoten in zijn werkzaamheden

De ondernemer exploiteerde in het verleden een eenmanszaak als beveiligingsbedrijf. Bentacera voerde diverse accountants- en fiscale werkzaamheden uit voor het beveiligingsbedrijf. In september 2014 was er een gesprek tussen Bentacera en de klant.

Aanleiding

Acht maanden later heeft de ondernemer Bentacera opdracht gegeven de aangifte vennootschapsbelasting 2013 bij de Belastingdienst in te leveren. Een medewerker heeft vervolgens het volgende gereageerd: “Echter doordat u in 2014 een betalingsachterstand bij ons had zijn wij nog niet begonnen met het jaarwerk over 2013. (…) Wij zullen het jaarwerk over 2013 in orde maken, echter alvorens wij met de werkzaamheden beginnen dient u het afgesproken bedrag voor onze werkzaamheden (€ 2.000 excl. BTW) (…) te hebben betaald (…) ”

Hoewel de ondernemer de voorschotnota die daarop volgde niet betaalde, heeft Bentacera de aangiftes verzorgd en op 28 juli 2015 de aangiftes Vennootschapsbelasting 2013 en Inkomstenbelasting van de ondernemer en zijn echtgenote ingediend.

De vordering in eerste aanleg

Bij de rechtbank heeft de ondernemer een verklaring ‘voor recht’ gevraagd dat Bentacera is tekortgeschoten in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen en/of heeft gehandeld in strijd met de op haar rustende zorgplicht en/of onrechtmatig heeft gehandeld jegens de ondernemer.

De rechtbank heeft vervolgens alleen voor recht verklaard dat Bentacera is tekortgeschoten ten aanzien van het (het hof leest: tijdig) retourneren van de door de ondernemer aan Bentacera overhandigde administratieve bescheiden (inkoopfacturen, kassabonnen e.d.). Voor de begroting van daardoor geleden schade is de zaak verwezen naar een afzonderlijke procedure – de zogenoemde schadestaat. Verder zijn de vorderingen afgewezen.

Het oordeel van het hof

Het hof gaat mee in het oordeel van de rechtbank. Bentacera heeft de voorwaarde van betaling van een voorschot gesteld ten aanzien van het verder verrichten van werkzaamheden. Omdat die betaling uitbleef, kon Bentacera ook volgens het hof haar prestatie opschorten. De conclusie van de rechtbank dat zij daarom niet gehouden was om zonder voldoening van de voorschotnota de jaarrekening 2013 samen te stellen, is dus juist.

Volgens de ondernemer heeft Bentacera diverse inkoop facturen en kassabonnen uit 2011, 2012 en 2013 niet tijdig teruggegeven. Bentacera heeft erkend dat zij is tekortgeschoten in het retourneren van stukken van de ondernemer uit 2013. De verklaring voor recht is in zoverre terecht gegeven, en ook het hof is van oordeel dat de mogelijkheid van schade als gevolg daarvan aannemelijk is – wat voor toewijzing van de vordering voldoende is. Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant