Uitspraak: Accountant krijgt waarschuwing voor over het hoofd zien van bepaling

De Accountantskamer heeft een accountant een waarschuwing gegeven wegens het over het hoofd zien van een bepaling voor de winstverdeling tussen vennoten.

Aanleiding

Op mei 2018 veranderde de akte van een agrarische VOF na toetreding van een neef tot het familiebedrijf. De accountant heeft de wijzigingen echter niet toegepast bij het opstellen van de jaarrekening 2018. Omdat het nieuwe instrument een gewijzigde winstdeling omvatte, leken klagers zich niet bewust van de impact die dit zou hebben op hun positie. Het is niet verwonderlijk dat de andere partners niet klaagden over deze “mismatch” van activa, zei de advocaat van de eiser. “Uiteindelijk was het niet in hun nadeel”, zei hij tijdens een hoorzitting in maart van dit jaar.

De raadsman van de accountant stelde eerst vast dat er misbruik was gemaakt van het recht om een ​​klacht in te dienen. Een accountant die door de tuchtrechter op de vingers is getikt, staat minder sterk in een civiele zaak waar het gaat om een mogelijke schadevergoeding. En dat is waar de klager op uit is, meende de adviseur.

Antwoord Accountantskamer

De Accountantskamer antwoordde in haar verklaring dat de redenen voor het indienen van een tuchtklacht in feite niet relevant waren. Klager zelf verliet de VOF en werd bijgestaan ​​door een notaris van het kantoor ABAB die tevens werkzaam was als advocaat, belastingdeskundige en accountant. De accountant is niet betrokken geweest bij de contractvoorwaarden zoals vastgelegd in de VOF-akte. Een accountant mag ervan uitgaan dat de akte de overeenkomst juist weergeeft. Dit betekent dat wij technisch niet verantwoordelijk zijn voor enige begeleiding of advies waarover klachten worden ingediend.

De beschuldigde accountant gaf toe dat er “fouten in de jaarrekening zijn geslopen”. Na akkoord te gaan met de correctie, was de fout binnen 5 dagen verholpen. ABAB maakte de fout financieel goed. Dit was een belangrijke post in de jaarrekening en de uitkering van de winst had directe gevolgen voor het individuele vermogen van aandeelhouders. “Zeker nu er nieuwe aandeelhouders en nieuwe VOF-aktes waren, hadden partijen ervoor moeten zorgen dat de winst werd uitgekeerd volgens de nieuwe VOF-aktes”, aldus de tuchtrechter. Dit betekent dat de Accountantskamer de verdachte zal waarschuwen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant