Uitspraak: Accountant vrijgesproken van verwijten rond overname

Een zaak over een boekhouder die een accountant beschuldigt van nalatigheid na een bedrijfsovername heeft recentelijk de aandacht getrokken. Hoewel de beschuldigingen ernstig waren, heeft de Accountantskamer de accountant vrijgesproken. Hieronder worden de zaak en de uitspraak nader uitgelegd.

Verontrustende ontwikkelingen na bedrijfsovername

Na de overname van een bedrijf merkte de boekhouder op dat er een aanzienlijk bedrag aan geld was verdwenen. In slechts twee maanden tijd werd bijna € 500.000 onttrokken door de nieuwe eigenaar. Deze handeling bracht de financiële gezondheid en de voortzetting van het bedrijf in gevaar.

De accountant, belast met het opstellen van de jaarrekening van het bedrijf, kreeg lucht van de situatie. Hij werd beschuldigd van onvoldoende toezicht en mogelijk nalatig handelen. Maar volgens de regels van zijn beroep (NV COS 4410), had hij niet langer een formele verplichting tot het bedrijf na de overname.

Beschuldigingen en verdediging

De boekhouder verwijt de accountant ook dat hij niet juist heeft gehandeld na zijn melding over de financiële onttrekkingen. Echter, uit het onderzoek van de Accountantskamer bleek dat de accountant wel degelijk actie had ondernomen. Hij had de kwestie intern besproken en met de CFO van het overgenomen bedrijf. Er was geen bewijs dat de accountant in strijd handelde met de geldende regels (NV NOCLAR).

Witwasbeschuldigingen

De boekhouder beweerde ook dat er mogelijk sprake was van witwassen. Maar individuele beroepsuitoefenaren, zoals deze accountant, zijn niet verplicht om melding te maken van ongebruikelijke transacties onder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Daarom was dit verwijt ongegrond.

Conclusie

Bij juridische kwesties rond financiën en overnames is het essentieel om te begrijpen waar de verantwoordelijkheden en verplichtingen liggen. In deze zaak werd de accountant vrijgesproken van alle beschuldigingen. Heeft u vragen over financieel recht of zoekt u juridische bijstand bij een soortgelijk geschil? Neem dan contact op met onze experts bij Zorgplicht Advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant