Uitspraak: Accountant was niet verantwoordelijk voor gestelde fouten in jaarrekening

De accountant in business is werkzaam voor holdingvennootschap BV1 en haar werkmaatschappijen BV2, BV3 en BV4 (gezamenlijk aangeduid als groep 1). De klager, medeoprichter van BV5, beschuldigt de accountant van nalatigheid bij het controleren van de jaarrekening van BV5 en het niet verifiëren van bepaalde claims in de jaarrekening.

Betrokkene was verantwoordelijk voor de jaarrekening

Betrokkene werkte als accountant voor diverse cliëntvennootschappen binnen groep 1 en was verantwoordelijk voor interne controlewerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekeningen van enkele van deze vennootschappen. Ze vervulde ook de rol van controller binnen groep 1 en maakt sinds 1 januari 2018 deel uit van het managementteam van BV1. BV5, waarvan de klager medeoprichter is, was een dochteronderneming van BV2 en was actief in de Amerikaanse markt voor suikervrije frisdranken. BV5 werd geliquideerd in 2019 na een besluit van haar aandeelhouders, wat volgens de klager tot schade heeft geleid.

Fouten in jaarrekening toegeschreven aan accountant

De klager beweert dat de accountant heeft gehandeld in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels, omdat er fouten in de jaarrekening van BV5 staan die aan haar kunnen worden toegeschreven. De klager verwijt de accountant dat ze eenvoudige controlewerkzaamheden heeft verzuimd en geen navraag heeft gedaan naar een vermeend juridisch geschil dat in de jaarrekening werd gepresenteerd, maar volgens de klager niet bestond.

Accountant verantwoordelijk voor gestelde tekortkomingen

De accountant betwist dat ze belast was met werkzaamheden voor BV5 en beweert dat ze persoonlijk nooit werkzaamheden heeft verricht voor BV5. De klager stelt dat het aannemelijk is dat de accountant een aanzienlijke invloed had op de financiële diensten van groep 1 aan haar cliënten, gezien haar rol als controller en lid van het managementteam van BV1. De klager concludeert dat de accountant verantwoordelijkheid draagt voor de gestelde tekortkomingen, aangezien zij de enige accountant verbonden aan groep 1 was.

Onvoldoende bewijs

De Accountantskamer gaat niet mee in het betoog van de klager. Er zijn geen schriftelijke stukken overgelegd die het tegendeel aantonen. Het betoog van de klager, dat de invloed van de accountant op financiële diensten aannemelijk is en dat haar naam genoemd is in communicatie over de jaarrekening, mist feitelijke onderbouwing. Er is onvoldoende bewijs om te concluderen dat de accountant vaktechnisch verantwoordelijk was voor de jaarrekening of dat medewerkers onder haar verantwoordelijkheid hierbij betrokken waren. De accountant had ook geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de samenstellingswerkzaamheden voor BV5 binnen groep 1. Daarom zijn de klachtonderdelen ongegrond verklaard.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant