Uitspraak: Accountant wist niets van geluidsopname tijdens gesprek met eiser

Tussen A als eiser en klager als gedaagde loopt een procedure bij de rechtbank. Inzet van deze procedure betreft de stelling van A dat klager van hem een pand heeft gekocht. A is een cliënt van betrokkene en op 5 juli 2011 heeft ten kantore van betrokkene een gesprek tussen klager, A en betrokkene plaatsgevonden.

Betrokkene heeft per brief van 17 november 2011 aan klager onder andere gesteld dat er overeenstemming is bereikt tussen A en klager over de koopprijs van het pand, betrokkene was hier bij. Die afspraak is in een tweede gesprek, waar betrokkene ook aanwezig was, in het etablissement van klager nogmaals bevestigd. Daarna heeft A niets meer van klager vernomen. Betrokkene verzoekt klager in deze brief dan ook om te bevestigen dat het pand (tijdig) wordt afgenomen.

In de gerechtelijke procedure is van de zijde van A op de rolzitting van 17 april 2013 een transcriptie van een geluidsopname van een gesprek overgelegd dat op 6 december 2011 had plaatsgevonden in het kantoor van betrokkene. Ook is in het kader van die procedure door betrokkene op 12 februari 2015 bij de rechtbank een getuigenverklaring afgelegd.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Deze klacht is gebaseerd op de volgende verwijten:

  • Betrokkene heeft zich – tegenover klager en ook als getuige bij de rechtbank – voorgedaan als alleen maar de accountant van A, maar daarnaast heeft hij ook belangen in projecten samen met A en is hij aldus belanghebbende in het geschil tussen klager en A
  • Betrokkene heeft een actieve rol gespeeld bij het maken en/of de uitwerking van de geluidsopname van het gesprek in zijn kantoor op 6 december 2011; hij heeft toen in elk geval klager niet van het maken van die opname op de hoogte gesteld, terwijl hij daarvan wel op de hoogte was.

Klager wijst op de aanwezigheid van een knipperend lampje in de ruimte van het kantoor van betrokkene waar het gesprek op 6 december 2011 plaatsvond, alsmede op het feit dat zou zijn aangetoond dat de onderwerpelijke geluidsopname niet is gemaakt met de telefoon van A, waarvan wordt gesteld dat die opname daarmee is gemaakt.

De beoordeling

Betrokkene stelt dat hij niet meer is dan alleen de accountant van A. A heeft dit onder ede bevestigd bij de rechtbank. Daarnaast heeft betrokkene aangegeven dat hij tijdens het gesprek op het kantoor er niet op de hoogte van was dat er een geluidsopname werd gemaakt. Betrokkene denkt dat het knipperend lampje een bewegingssensor was, die daar is geplaatst ten behoeve van de beveiliging van het pand.

Volgens de Accountantskamer heeft klager niet voldoende aannemelijk kunnen maken dat betrokkene meer dan alleen accountant was van A. Stukken waaruit blijkt dat betrokkene wel degelijk een nadere zakelijke band met A had, bevinden zich, volgens de Accountantskamer, niet in de stukken. Klager heeft daarnaast niet duidelijk gemaakt dat betrokkene iets te maken had met die geluidsopname en de uitwerking ervan in een transcriptie.

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant