Uitspraak: Accountant wordt acht jaar geschorst na verduistering

In deze uitspraak staat verduistering door de accountant centraal. Betrokken is werkzaam bij zijn eigen onderneming Accountantskantoor 1. X1 houdt zich bezig met beheer en herontwikkeling van onroerend goed. In haar drie dochterondernemingen, X2, X3 en X4, zijn de vastgoedportefeuilles ondergebracht. Bestuurder van X1 is BV1. De directie bestaat uit A en B.

Met ingang van 18 februari 2020 verrichtte betrokkene op basis van een overeenkomst van opdracht vanuit zijn eigen onderneming de volgende werkzaamheden voor klaagsters: het opzetten en bijhouden van de financiële administratie, het inrichten van het online boekhoudsysteem, het inboeken en verrichten van betalingen van facturen, het opstellen van managementrapportages en het doen van btw- en vpb-aangiften.

Over het verlengde boekjaar 2020 is door de externe accountant een statutaire jaarrekeningcontrole uitgevoerd. Deze accountant ontdekte dat enkele betalingen, voorgesteld als betalingen aan leveranciers, in wekelijkheid betalingen waren naar bankrekeningnummers van betrokkene. Vervolgens bleek uit nader onderzoek van klaagsters dat voor een bedrag van ongeveer 40.000 euro betaling waren verricht naar de rekening van betrokkene zonder dat daarvoor een zakelijke grondslag bestond.

Betrokkene heeft in een daaropvolgende confrontatie erkend dat hij betalingen van de rekeningen van klaagsters naar zijn eigen rekeningen heeft verricht. Op 17 augustus 2021 hebben klaagsters de aan betrokkene verstrekte opdracht met onmiddellijke ingang beëindigd. Uit nader onderzoek is gebleken dat betrokkene in totaal een bedrag van € 50.997,50 naar zijn eigen bankrekeningen heeft overgemaakt.

De klacht

Klaagsters verwijten betrokkene dat hij het accountantsberoep in diskrediet heeft gebracht door de verduistering en zichzelf door het verrichten van frauduleuze betalingen ten koste van klaagsters te verrijken en te trachten om deze betalingen in de financiële administratie te verhullen.

De beoordeling

Op grond van de niet betwiste standpunten van klaagsters en de inhoud van het onderzoeksrapport komt de Accountantskamer tot de conclusie dat betrokkene door middel van valse facturen in totaal een bedrag van € 50.997,50 heeft overgemaakt van de bankrekeningen van klaagsters naar zijn eigen bankrekeningen. Naar het oordeel van de Accountantskamer heeft betrokkene gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit en heeft hij met zijn handelwijze het accountantsberoep ernstig in diskrediet gebracht.

De beslissing

De klacht wordt gegrond verklaard. De Accountantskamer acht de maatregel van doorhaling voor de duur van 8 jaar passend en geboden.

Lees hier de hele uitspraak omtrent de verduistering.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant