Uitspraak: Accountant wordt beschuldigd van oneerlijke concurrentie

Betrokkene heeft in opdracht van klaagster – wie in de vorm van een eenmanszaak een trainingsbureau drijft – de aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2013, 2014 en 2015 voor klaagster en haar partner verzorgd. Na mei 2016 heeft betrokkene geen werkzaamheden voor klaagster verricht. Mevrouw B (hierna: de medewerkster) was werkzaam als officemanager van het trainingsbureau. Op 17 juni 2019 is de medewerkster in dienst getreden bij het accountantskantoor in de functie van accountmanager.

Vanaf maart 2020 biedt betrokkene ook coachings- en trainingsdiensten aan via het coachingsbureau. De medewerkster heeft vanaf mei 2020 (op uitleenbasis) werkzaamheden verricht voor dit coachingsbureau.

De advocaat van klaagster heeft op 8 juli 2020 een brief aan betrokkene gestuurd. In deze brief wordt gesteld dat het coachingsbureau producten aanbiedt die een afgeleide zijn van de producten van klaagster en dat de medewerkster klanten van klaagster heeft benaderd. Betrokkene is gesommeerd om de coachings- en trainingsactiviteiten te staken, omdat volgens de advocaat van klaagster sprake is van oneerlijke concurrentie. Verder heeft de advocaat van klaagster ook de medewerkster gesommeerd om te stoppen met het benaderen van haar klanten. Volgens de advocaat van klaagster is er sprake van oneerlijke concurrentie omdat het coachingsbureau een voorsprong heeft doordat de medewerkster geruime tijd in dienst is geweest bij klaagster.

De advocaat van betrokkene heeft bij brief van 28 juli 2020 bestreden dat sprake is van onrechtmatig handelen.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klaagster verwijt betrokkene:

  • dat hij niet integer heeft gehandeld;
  • dat hij zijn geheimhoudingsplicht als accountant heeft geschonden.

De beoordeling

Omdat betrokkene van 2013 tot en met 2016 de accountant van klaagster was, heeft hij haar gehele administratie ontvangen, inclusief haar facturen aan klanten. Ook heeft klaagster gesteld dat zij de bedrijfsnaam van het coachingsbureau heeft bedacht. Daarnaast heeft klaagster naar voren gebracht dat de medewerkster haar (grote) klanten actief heeft benaderd en diensten van het coachingsbureau heeft aangeboden. Volgens klaagster heeft de medewerkster daarbij gebruik gemaakt van klaagsters klantenbestand.

Betrokkene weerspreekt dit. Hij stelt dat hij zelf de naam heeft bedacht en dat de aangeboden training speciaal in zijn opdracht zijn ontwikkeld. Daarnaast heeft zijn bureau een andere doelgroep. Verder heeft betrokkene gesteld dat hij als accountant nooit de gehele administratie van klaagster heeft ontvangen en dit bij het optuigen van zijn bureau 4 jaar geleden was. Betrokkene heeft ook bestreden dat bij de werving van nieuwe klanten gebruik is gemaakt van het klantenbestand van klaagster. De medewerkster heeft nooit opdracht gekregen om specifiek of bewust (oud-)klanten van klaagster te benaderen en zij heeft daar volgens betrokkene ook niet naar gestreefd. Betrokkene weerspreekt dit. Hij stelt dat hij zelf de naam heeft bedacht en dat de aangeboden training speciaal in zijn opdracht zijn ontwikkeld. Daarnaast heeft zijn bureau een andere doelgroep. Verder heeft betrokkene gesteld dat hij als accountant nooit de gehele administratie van klaagster heeft ontvangen en dit bij het optuigen van zijn bureau 4 jaar geleden was. Betrokkene heeft ook bestreden dat bij de werving van nieuwe klanten gebruik is gemaakt van het klantenbestand van klaagster. De medewerkster heeft nooit opdracht gekregen om specifiek of bewust (oud-)klanten van klaagster te benaderen en zij heeft daar volgens betrokkene ook niet naar gestreefd.

De Accountantskamer stelt vast dat betrokkene alle standpunten van klaagster gemotiveerd heeft bestreden. Klaagster had daardoor haar stelling nader moeten onderbouwen. Dit heeft zij niet gedaan, waardoor de klacht ongegrond wordt verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant