Uitspraak: Accountantskamer doet uitspraak in conflict tussen overnemend en verkopend accountantskantoor

Na de overname van een accountantskantoor door een andere partij, zegde een derde van de overgenomen klanten de relatie op. Er ontstond een vermoeden dat de verkopende AA-accountant hieraan had bijgedragen. De AA beschuldigde de nieuwe eigenaar van het verspreiden van onwaarheden over hem. Onlangs deed de Accountantskamer uitspraak in deze zaak.

Overname en arbeidsongeschiktheid

In september 2018 nam een accountantskantoor een ander kantoor over, waarbij de verkopende AA-accountant (tevens jurist) betrokken zou blijven tot eind 2021. Echter, in 2020 raakte de AA arbeidsongeschikt en in december van dat jaar werd een vaststelling- en beëindigingsovereenkomst gesloten. Hierin werd afgesproken dat de AA zich in 2021 uit het NBA-register zou laten uitschrijven en geen juridische en fiscale advieswerkzaamheden meer voor het kantoor zou verrichten. Klanten zouden op 28 december 2020 per brief over de nieuwe situatie worden geïnformeerd.

Opzeggingen en vermoedens

Eind december 2020 zegden 31 klantgroepen (bestaande uit 71 klanten) hun overeenkomsten met het accountantskantoor op, wat resulteerde in een omzetverlies van minstens 45%. Bijna twee jaar later ontving het kantoor een melding van een oud-klant die beweerde dat de verkopende AA-accountant tegen zijn concurrentiebeding in, nog steeds voor klanten werkte en de opzeggingen had georkestreerd. Dit leidde tot een claim van € 661.000 voor verbeurde boetes en schadevergoeding, die momenteel onder de rechter is.

Onderzoek en tuchtklacht

Een registeraccountant van het kantoor startte een onderzoek naar de situatie, waarbij hij contact opnam met vijf oud-klanten en een administratiekantoor. De AA-accountant diende vervolgens een tuchtklacht in bij de Accountantskamer tegen de RA, omdat er geen hoor en wederhoor zou zijn toegepast en de goede naam van de AA zou zijn aangetast door het verspreiden van onjuiste beweringen.

Uitspraak Accountantskamer

De Accountantskamer oordeelde dat de RA niet verplicht was om de informatie met betrekking tot de vermoedens eerst voor te leggen aan de AA in het kader van hoor en wederhoor. De RA mocht eerst nader onderzoek doen bij andere oud-klanten. Bovendien was de AA al geïnformeerd over de verdenkingen door een brief van de advocaat van de nieuwe eigenaar.

Met betrekking tot het aantasten van de goede naam van de AA, oordeelde de Accountantskamer dat onvoldoende was aangetoond dat de RA onjuiste beschuldigingen over de AA had geuit. Integendeel, uit een whatsapp bericht aan een oud-klant bleek dat de AA inderdaad betrokken was geweest bij het opstellen van de opzeggingsbrief.

Klacht over mededeling nieuwe uitdaging

Daarnaast was er nog een kwestie waarbij de AA stelde dat de registeraccountant, die sinds 1 september 2019 bij het accountantskantoor werkte, tijdens een kennismakingsgesprek de werkelijke reden van zijn vertrek bij zijn vorige werkgever had verzwegen. De RA had aangegeven toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. De Accountantskamer oordeelde echter dat dit klachtonderdeel ongegrond was. De mededeling van de RA aan de AA valt niet onder het bereik van het tuchtrecht, aangezien het verband met de beroepsuitoefening in artikel 42 Wab te ver verwijderd was. De mededeling behoort tot het gebruikelijke sociale verkeer tussen twee nieuwe collega’s.

Conclusie

De uitspraak van de Accountantskamer in dit conflict tussen het overnemende en verkopende accountantskantoor laat zien dat de tuchtklacht tegen de registeraccountant ongegrond werd verklaard. Er was onvoldoende bewijs dat de RA onwaarheden over de AA-accountant had verspreid en de mededeling over de nieuwe uitdaging viel buiten het bereik van het tuchtrecht.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant