Uitspraak: Accountantskantoor bestrijdt met succes een gestelde prijsafspraak

Traanman is een accountantskantoor dat vanaf 2009 tot en met het boekjaar 2013 boekhoud- en accountantswerkzaamheden voor geïntimeerde en La Patoe (een damesmodewinkel van geïntimideerde) verricht. Vanaf het boekjaar 2014 heeft geïntimideerde een andere accountant. La Patoe heeft een aantal facturen van Traanman niet betaald. Volgens de modezaak zijn zij en Traanman een vaste prijs overeengekomen.

Traanman is het hier niet mee eens. Hij vordert bij de rechtbank geïntimeerde te veroordelen tot het betalen van een bedrag van in totaal € 6.588,45. De kantonrechter heeft na bewijslevering door La Patoe de gestelde prijsafspraak bewezen geacht en daarom de vorderingen van Traanman afgewezen.

Traanman gaat tegen deze uitspraak in hoger beroep.

De beoordeling van het bewijs

Voor het leveren van het gevraagde bewijs heeft La Patoe van haar kant de heer C laten horen hij is de levenspartner van geïntimeerde, waarna Traanman haar directeur (de heer B) heeft laten horen. De kantonrechter heeft geconcludeerd dat de verklaringen van beide partijen tegenover elkaar staan en dat in die situatie de andere bewijsmiddelen de doorslag geven. De kantonrechter wijst daartoe op de stellige verklaring van C, het feit dat B tijdens het startgesprek niet expliciet heeft gezegd dat zijn bedrijf op uurbasis wilde werken en het feit dat B geen opdrachtbevestiging heeft gestuurd. Op grond daarvan komt de kantonrechter tot het oordeel dat La Patoe is geslaagd in het leveren van het aan haar opgedragen bewijs.

Het hof is het hier niet mee eens. Als de bewijsmiddelen op een rijtje worden gezet kan volgens het hof niet worden geoordeeld dat de prijsafspraak is komen vast te staan. B heeft onder ede verklaard dat de prijsafspraak niet was gemaakt. Omdat hij niet goed kon inschatten hoeveel werk er in de boekhouding zat en hij al de inde gaten had dat de boekhouding niet op orde was, heeft hij geen prijsafspraak gemaakt. Daarnaast heeft hij aangegeven dat hij de gewoonte heeft een vaste prijsafspraak op papier te zetten. De verklaring van C legt met het oog op de verklaring van B onvoldoende gewicht in de schaal, aldus het hof. C heeft verklaard dat hij toevallig een korte tijd in dezelfde ruimte was om koffie te zetten en daarbij delen van het gesprek opving tussen B en geïntimideerde. Daarvoor is volgens het hof van belang dat de verklaring van C, dat een bedrag van € 2.500 per jaar is genoemd, verenigbaar is met de verklaring van B dat hij mogelijk dat bedrag ter indicatie heeft genoemd.

Daarbij komt dat al vanaf het begin van de samenwerking niet € 2.500 per jaar is gefactureerd. Er zijn naast de verklaring van de getuige C en de verklaring van geïntimeerde afgelegd ter comparitie onvoldoende andere schriftelijke bewijsstukken, in de vorm van facturen of mails, die ter aanvulling van het bewijs van een prijsafspraak zouden kunnen dienen. Het verlangde bewijs is dus niet geleverd, zo concludeert het hof.

Nu het slagen van de grieven in beginsel leidt tot vernietiging van de vonnissen waarvan beroep, moet het hof nagaan welke niet besproken of verworpen stellingen van La Patoe c.s. alsnog tot de door haar bepleite uitkomst zouden kunnen leiden.

La Patoe heeft zich ook nog op het standpunt gesteld dat Traanman werkzaamheden in rekening heeft gebracht die niet door haar maar door de opvolgend accountant zijn verricht. Bovendien zijn door Traanman fouten gemaakt, waarop de opvolgend accountant heeft gewezen, waardoor La Patoe c.s. schade heeft geleden. Het hof overweegt als volgt.

In de processtukken van de eerste aanleg is onvoldoende duidelijk gemaakt welke werkzaamheden Traanman ten onrechte zou hebben gefactureerd. Ten aanzien van de gestelde schade is geen reconventionele vordering ingediend. Het is het hof niet duidelijk geworden of La Patoe schade heeft geleden, en zo ja, hoe hoog deze schade is. Deze stelling is dan ook onvoldoende concreet gemotiveerd.

Het hoger beroep slaagt. De vordering van Traanman wordt alsnog toegewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant