Uitspraak: Accountantskantoor moet rechtmatigheid van facturen bewijzen

Eiseres is een accountants- en adviesbureau. Op 18 september 2019 heeft zij een offerte aan gedaagde gestuurd. Vervolgens zijn meerdere werkzaamheden uitgevoerd en is op 18 oktober 2019 de eerste factuur aan gedaagde gestuurd. Op 11 december 2019 is de laatste factuur gestuurd. De toegezonden facturen zijn onbetaald gebleven.

De vordering

Eiseres vordert gedaagde te veroordelen om aan haar een bedrag van € 13.796,96, te vermeerderen met de wettelijke rente, te betalen.

Eiseres stelt daartoe dat zij en gedaagde een opdracht zijn overeengekomen, zij wijst hierbij naar de offerte van 18 september 2019. Eiseres heeft meerdere werkzaamheden voor gedaagde verricht en heeft daarvoor drie facturen aan gedaagde gestuurd. Gedaagde heeft het volledige bedrag van € 12.996,96 onbetaald gelaten.

Het verweer

Gedaagde stelt dat de opdrachtovereenkomst niet volledig is aanvaard en ondertekend. Volgens gedaagde weerspiegelt geen enkele factuur de uitgevoerde werkzaamheden en stelt dat de gefactureerde bedragen te hoog zijn.

De beoordeling

De kantonrechter stelt dat voor toewijzing van de vorderingen van eiseres moet komen vast te staan dat eiseres en gedaagde de door eiseres gestelde overeenkomst zijn overeengekomen en dat de werkzaamheden die gefactureerd zijn ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Gelet op de gemotiveerde betwisting van gedaagde ziet de kantonrechter vooralsnog niet de mogelijkheid de vordering toe te wijzen. De kantonrechter overweegt dat op eiseres de last rust om de grondslag van haar vorderingen te bewijzen. Dat bewijs is vooralsnog niet geleverd, daarom wordt eiseres de mogelijkheid geboden dit bewijs te leveren.

De beslissing

De kantonrechter laat eiseres toe tot het leveren van bewijs. De zaak wordt verwezen naar de rolzitting van 28 oktober 2021.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant