Uitspraak: Administratiekantoor heeft zorgplicht niet geschonden bij behandeling afschrijvingen

Het Gerechtshof heeft deze week uitspraak gedaan over het feit dat administratiebureau Kerssies had moeten toezien dat bij een van haar klanten drie ton van de rekening werd afgeschreven. Een belangrijk punt is dat dit bedrag is afgeschreven door de zoon van de klant die daar niet de bevoegdheid voor had.

Aanleiding

Lemelerveld transportbedrijf CGL Charter Group klopte in 2015 aan bij directiekantoor Kerssies. Afgesproken is dat het secretariaat de jaarrekening over 2014 zal opmaken. Een factuur van ruim € 13.000,- werd na uitvoering van de werkzaamheden echter niet betaald. In 2021 komt er een proef. Tussen 2014 en 2016 werd in totaal € 330.000 overgemaakt van de zakelijke rekening van CGL naar de persoonlijke rekening van de zoon van het echtpaar dat CGL controleerde.

De zoon, die in oktober 2016 zelfmoord pleegde, was daartoe niet bevoegd. CGL beweerde dat Kerssies haar zorgplicht had geschonden door het bedrag dat van haar rekening was afgeschreven niet openbaar te maken.

In 2021 heeft de rechtbank CGL in het gelijk gesteld. Het Gerechtshof deed deze week uitspraak in het hoger beroep. Terwijl de voormalige CGL-aandeelhouder aanvankelijk ontkende dat hij Carthys ooit had gevraagd om zijn jaarrekening over 2014 op te stellen, zeiden advocaten van de curatoren uit e-mailverkeer en andere correspondentie dat zijn cliënt ik kon verduidelijken dat ik daadwerkelijk was gevraagd om het op te stellen. ken andere mensen.

Oordeel Gerechtshof

Het ging om geld dat tussen 2014 en 2016 door de onbevoegde zoon was afgeschreven van zakelijke rekeningen. Een rechter oordeelde dat de curator dit niet kon weten omdat er vanaf 2014 geen bankafschriften waren. In het jaar waarin het document is opgesteld, waren de afschrijvingen van de persoonlijke rekeningen van beide partners lager dan in het voorgaande jaar en dus onbeduidend.

In de periode 2015-2016 sluisde de zoon bijna drie ton weg. Maar niet bewezen kon worden dat het administratiekantoor over dagafschriften beschikte waarop dit te zien was. Zonder die afschriften kon Kerssies ook zijn zorgplicht niet schenden, aldus het Gerechtshof.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant