Uitspraak: Adviseur heeft niet gewezen op verlies garantie

In juli 1995 hebben de ouders van een vrouw via een voorganger van Univé Stad en Land bij een rechtsvoorganger van Achmea een beleggingsverzekering afgesloten. Het gaat om “het Vrije Keuze Hypotheekplan”. In de polis is een garantierendement van 4% opgenomen. De vrouw heeft in 2000 informatie opgevraagd op het FairGo Beurs Index Hypotheekplan. De vrouw is onder de indruk en besluit de polis in 2001 om te zetten. In het polisblad en in de brochure wordt niets vermeld over een garantie. De polis loopt tot 1 juli 2020.

Geschil

Als het einde van de polis naderde besluit de vrouw naar het Kifid te stappen. De vrouw wil een vergoeding voor het verschil in waarde tussen het Hypotheekplan en het Index Plan, gerekend naar de einddatum van 1 juli. De vrouw is van mening dat de voorganger van Univé zijn zorglicht heeft geschonden bij de omzetting. De vrouw was in 1995 niet betrokken bij het afsluiten. De adviseur heeft de vrouw nooit ontmoet, alleen telefonisch gesproken. De adviseur heeft toen een investering in het AEX-fonds aangeraden. De vrouw geeft aan te weten dat het Index Plan geen garantierendement had, maar niet dat het eerder gesloten product dit wel had.

Beoordeling

De commissie is het eens met de vrouw. De adviseur had moeten wijzen op het vervallen van de garantie. Een adviseur moet die informatie geven waardoor een verzekeringnemer een weloverwogen beslissing kan nemen. In dit geval geldt dit extra nu klant en adviseur nooit hadden gesproken over het Hypotheekplan.

Toch heeft de klant geen schade geleden volgens de commissie. De commissie is ervan uit gegaan dat de vrouw door de omzetting met beleggen in beursaandelen een beter resultaat wilde behalen. Het was niet ongebruikelijk om te kiezen voor een offensieve belegging om een hoger rendement te behalen. Het is daarom volgens de commissie niet aannemelijk dat zij in 2001 een andere keuze zou hebben gemaakt als zij wist van de garantie. In 2017 had de vrouw informatie ingewonnen over hersteladvies en daardoor wist zij dat het niet risicomijdend was.

Het Kifid heeft geoordeeld dat een adviseur van (een voorganger van) Univé Stad en Land tekort is geschoten in zijn zorgplicht. De adviseur heeft de vrouw niet gewezen op een garantie in een beleggingspolis die haar ouders hadden afgesloten voor haar. Toch komt het Kifid tot het oordeel dat de vrouw toch niet voor een garantie zou hebben gekozen bij een latere omzetting. Er volgt geen sanctie.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als gevolg van een fout van een dienstverlener of andere partij schade geleden? Heeft deze zijn of haar zorgplicht ten opzichte van u geschonden? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op met en van onze advocaten voor een oriënterend gesprek

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant