Uitspraak: Advocaat geschorst wegens schending geheimhoudingsplicht

Een dekenbezwaar komt een advocaat uit Limburg op een week schorsing te staan. De advocaat stuurde geen opdrachtbevestiging naar zijn cliënt en er was geen duidelijke communicatie over de overeenkomst. Tevens zou hij de geheimhoudingsplicht in zijn e-mailverkeer hebben geschonden.

Aanleiding

Eind 2021 diende de Limburgse deken Hans Vogels een bezwaar in bij de tuchtraad in Den Bosch. De gedragingen van een advocaat in zijn arrondissement vormden de aanleiding, zo blijkt uit de recente uitspraak in de zaak. De advocaat in kwestie behartigde een jaar ervoor de belangen van een cliënt, waarbij hij overduidelijk ‘in zijn optreden naar buiten toe een onjuiste, misleidende of onvolledige voorstelling van zaken heeft gegeven omtrent de wijze van praktijkuitoefening’.

Volgens Vogels was allereerst de website van het kantoor van de advocaat weinig informatief. De manier van praktijkuitoefening, de organisatie van het kantoor, hoe er werd samengewerkt en wie de contractspartij was.

Ook stonden er op de site verschillende en onduidelijke algemene voorwaarden en werd daar geen helderheid gegeven over de locaties van de vestigingen en welke advocaat waar kantoor hield. Het was voor potentiële cliënten onduidelijk met wie zij precies ‘een overeenkomst van opdracht’ aangingen en door wie zij werden bijgestaan.

Onduidelijke communicatie

Volgens de deken is ‘de rode draad in dit klachtdossier de vele onduidelijkheden omtrent de contractspartij aan de zijde van verweerder’. Zo ontvangt de cliënte geen opdrachtbevestiging van de advocaat, en uit het briefpapier en de onduidelijke kantoor website blijkt evenmin met wie zij nu eigenlijk een overeenkomst is aangegaan. Helderheid die een advocaat moet verschaffen, stelt de raad die het dekenbezwaar gegrond vindt, en dus in tekort schoot.

Geheimhoudingsplicht geschonden

Op de koop toe heeft de advocaat ook tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door ‘een onjuiste en misleidende voorstelling van zaken’ te geven aan zijn cliënte, en zijn geheimhoudingsplicht te schenden. Allereerst door na overdracht van de zaken van zijn cliënte aan een andere advocaat – in geschreven communicatie – te pretenderen eindverantwoordelijk te zijn voor haar belangen. De geheimhoudingsplicht sneuvelde ook per digitale pen en papier. In zijn verweer aan de deken stuurt de pleiter een e-mail met daarin verschillende dossiers en namen van zijn clientèle, waarvan zijn cliënt eveneens werd genoemd.

De Bossche Raad van Discipline komt daarom tot het oordeel om de advocaat een week te schorsen. Omdat de advocaat vorig jaar november al van het tableau werd geschrapt, gaat de schorsing pas in als hij weer wordt ingeschreven.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant