Uitspraak: Advocaat is onvoldoende voortvarend te werk gegaan en krijgt maatregel van berisping opgelegd

In 2013 heeft klager een verkeersongeluk gehad. Na dit ongeluk is hij verwikkeld geraakt in een geschil over de schade met de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke partij. Verweerder heeft klager in dit geschil van november 2013 tot eind maart 2018 bijgestaan.

Verweerder geeft eind maart 2018 in een mail aan klager aan, dat klager ondanks zijn visie en inzet niet ver is gekomen. Verweerder adviseert klager dan ook een second opinion door een andere advocaat te laten verrichten. Vervolgens heeft verweerder zijn werkzaamheden voor klager beëindigd. Klager heeft aan mr. S een second opinion gevraagd over de zaak en de door verweerder verrichtte werkzaamheden. Na ontvangst van deze second opinion heeft klager de zaak overgedragen aan mr. C.

De klacht

Klager verwijt verweerder dat hij tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld doordat hij:

  • klager sinds 2013 bijstaat en geen enkel resultaat heeft bereikt, terwijl beter resultaat haalbaar is;
  • niet of slecht bereikbaar is;
  • alleen bereid is het dossier aan de opvolgend advocaat over te dragen als hij de second opinion ontvangt en zijn vordering op klager van ruim € 40.000,- wordt ‘meegenomen’ in de procedure;
  • nalatig is met betrekking tot een e-mailbericht van Achmea uit 2014 over zijn rechtsbijstand.

De beoordeling

Het eerste klachtonderdeel Klager heeft onbetwist gesteld dat verweerder in de periode medio 2017 tot maart 2018, toen de WAM-verzekeraar met een voorstel voor een eindregeling kwam, ongeveer 8 maanden vrijwel niets in zijn zaak heeft gedaan. Als er medio 2017 een vertrouwensbreuk is ontstaan, zoals verweerder stelt, waardoor hij niet in staat was de voor klager benodigde procedure(s) te starten, had het op de weg van verweerder gelegen zich op dat moment aan de zaak te onttrekken en klager te adviseren een andere advocaat te zoeken. Verweerder is naar het oordeel van de raad onvoldoende voortvarend te werk gegaan waardoor de zaak van klager onnodige vertraging heeft opgelopen. Het eerste klachtonderdeel is dan ook gegrond.

Het tweede klachtonderdeel Verweerder stelt dat zijn kantoor goed bereikbaar is en hij klager altijd binnen een dag heeft teruggebeld. Hoewel de raad het opmerkelijk vindt dat er in die 5 jaar betrekkelijk weinig in het dossier van klager lijkt te zijn gebeurd, kan niet worden vastgesteld dat verweerder niet of slecht bereikbaar is. Het tweede klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Het derde klachtonderdeel Verweerder betwist dat hij alleen bereid is het dossier aan de opvolgend advocaat over te dragen als hij de second opinion ontvangt en zijn vordering op klager wordt meegenomen. Hij stelt dat hij het dossier reeds tweemaal heeft overgedragen (aan mr. S en mr. C). Verweerder betwist dat er door hem een onvolledig dossier zou zijn overgedragen. De raad oordeelt dat niet kan worden vastgesteld dat verweerder niet bereid was het dossier over te dragen. Ook dit klachtonderdeel is ongegrond.

Het vierde klachtonderdeel Ter toelichting voert klager aan dat Achmea in 2014 een e-mail aan klager heeft gestuurd met betrekking tot zijn recht op rechtsbijstand, met kopie aan verweerder. Klager heeft dit e-mailbericht niet ontvangen, nu zijn computer in beslag was genomen door de curator. Verweerder heeft het e-mailbericht nooit aan klager gestuurd waardoor zijn recht op rechtsbijstand teniet is gegaan. Verweerder betwist dat hij in 2014 een e-mailbericht van Achmea of van de curator heeft ontvangen. Ook hier oordeelt de raad dat niet kan worden vastgesteld of verweerder nalatig is geweest, aangezien niet zeker is dat verweerder een e-mail van Achmea heeft ontvangen. Ook dit laatste klachtonderdeel is ongegrond.

De klacht wordt deels gegrond verklaard. De raad acht de maatregel van berisping op zijn plaats.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant