Uitspraak: Advocaat verzuimt te reageren op klager en krijgt maatregel van waarschuwing opgelegd

Klager is door de Woningcorporatie W gedagvaard om te verschijnen voor de kantonrechter. W heeft de tijdelijke ontruiming van de woning gevorderd teneinde haar in staat te stellen de woning te reinigen. Klager wenste in deze procedure verweer te voeren en heeft zich gewend tot de deken omdat hij geen advocaat kon vinden die hem wilde bijstaan. Aan de in artikel 13 Advocatenwet genoemde criteria was niet voldaan, zodat de deken geen advocaat kon aanwijzen. Wel heeft de deken een aantal advocaten voorgesteld, waaronder verweerder.

Klager heeft zelf tevergeefs verweer gevoerd in de procedure bij de kantoorrechter. De kantonrechter heeft de vordering tot tijdelijke ontruiming toegewezen. Vervolgens heeft klager zich gewend tot verweerder. Een secretaresse van verweerders kantoor heeft klager verzocht het vonnis te sturen. Op 5 september 2019 heeft klager dit vonnis aan verweerders kantoor gestuurd.

Op 9 september 2019 is het vonnis aan klager betekend, met de mededeling dat hij zijn woning vanaf 12 september 2019 niet meer zou kunnen betreden. Op 9, 10 en 23 september 2019 heeft klager opnieuw gebeld naar verweerders kantoor. Verweerder was niet aanwezig, maar de secretaresse zou hem vragen om klager terug te bellen, dit is niet gebeurd.

Vervolgens heeft klager een klacht ingediend bij verweerders kantoor. Hij heeft hierin laten weten dat het vonnis inmiddels was geëxecuteerd en heeft verweerder verzocht om binnen twee weken te reageren. Verweerder heeft nogmaals niet gereageerd.

De klacht

Klager verwijt verweerder dat hij niet inhoudelijk heeft gereageerd op klagers verzoek om rechtsbijstand en de klacht van klager ingediend bij het kantoor van verweerder.

De beoordeling

Uit de door klager gegeven gedetailleerde weergave van de contactmomenten blijkt dat klager veelvuldig contact heeft gezocht met verweerders kantoor en dat hem meerdere malen is toegezegd dat verweerder hem zou terugbellen. Klager heeft echter niets van verweerder vernomen. Verweerder heeft weliswaar gesteld dat zijn kantoorgenoot klager op 10 september 2019 heeft geprobeerd te bellen, maar dat klager toen de telefoon niet opnam. Klager heeft die stelling echter betwist, terwijl van die contactpoging van de zijde van verweerders kantoor ook niet uit de aan de raad overgelegde stukken blijkt. De raad oordeelt dat van verweerder verwacht mocht worden dat hij reageerde op het verzoek tot rechtsbijstand.

De klacht wordt gegrond verklaard. Aan verweerder wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant