Uitspraak: Advocate had meer professionele afstand moeten houden bij zaak van haar broer

Verweerster staat haar broer bij in een echtscheidingsprocedure. Klaagster is de ex-partner van de broer van verweerster.

Er spelen verschillende procedures, waaronder de wijziging van de verblijfplaats van de minderjarige dochter en een inboedelkwestie. De ex-partner van klaagster werd in eerste instantie bijgestaan door mr. H. Sinds oktober 2018 is verweerster zijn advocaat.

In de tijd dat mr. H. nog de advocaat van de ex-partner van klaagster was heeft verweerster met het emailadres van het advocatenkantoor een mail gestuurd naar klaagster. In deze mail vraagt verweerster klaagster – kortgezegd – niet langer meer tegen te werken in echtscheidingsprocedure. Daarna geeft ze aan dat als de procedures nog lang duren zij genoodzaakt is, als advocaat van haar broer op te treden, omdat de kosten te hoog worden.

Diezelfde dag heeft klaagster het volgende gereageerd:

Geachte mevrouw M., Wij blijven bij de makelaar zoals deze is besproken met zijn advocaat. Meneer Y. heeft een eigen advocaat, ik heb een eigen advocaat, ik zal hieromtrent ook niet in discussie gaan met u. Met vriendelijke groet, E.S.

Op 16 november 2017 heeft verweerster – wederom met het e-mailadres van haar advocatenkantoor – daarop als volgt gereageerd:

“Beste E., Prima, als jij het zo wilt spelen. Dan heb ik daar ook geen woorden meer aan toe te voegen, wellicht alleen maar daden. Met vriendelijke groet, Mw. mr. M.-Y.”

De klacht

Klaagster verwijt verweerster dat zij:

  • in haar hoedanigheid van advocaat, klaagster meermalen heeft benaderd in de echtscheidingskwestie waarin klaagster was verwikkeld met haar ex-partner (de broer van verweerster), terwijl haar ex-partner werd bijgestaan door een advocaat;
  • zich onnodig grievend heeft uitgelaten door aan klaagster te schrijven: “Dan heb ik daar ook geen woorden meer aan toe te voegen, wellicht alleen maar daden.”

Het verweer

Verweerster heeft aangegeven dat zij alleen heeft geprobeerd beide partijen tot een schikking te bewegen. Verweerster heeft gesteld dat het, achteraf bezien, verstandiger was geweest klaagster destijds vanuit haar privé e-mailadres te benaderen, maar het niet haar intentie was om klaagster vanuit haar hoedanigheid van advocaat te benaderen. Ten aanzien van het tweede klachtonderdeel betwist verweerster dat zij zich onnodig grievend heeft uitgelaten jegens klaagster.

De beoordeling

De raad is van oordeel dat verweerster door op deze wijze namens haar broer op te treden te weinig professionele afstand van haar broer heeft gehouden. Door de berichten aan klaagster via haar kantoor e-mail te sturen en door de wijze van het ondertekenen daarvan wordt de suggestie van een professionele betrokkenheid van verweerder bij de belangen van haar broer gewekt. De raad merkt echter op dat het in beginsel niet tuchtrechtelijk verwijtbaar is om namens iemand op te treden die al een advocaat heeft. Het eerste klachtonderdeel wordt dan ook ongegrond verklaard.

Klaagster heeft onvoldoende gesteld waar het grievende van de uitlatingen zich in manifesteert, zo stelt de raad. Het is volgens de raad namelijk niet gebleken dat de betreffende uitlating door klaagster mocht worden opgevat als een dreigement met andere daden dan die advocaten in de uitoefening van hun beroep ten dienste staan. Ook het tweede klachtonderdeel is ongegrond.

De maatregel

De klacht wordt ongegrond verklaard, aan verweerster wordt dan ook geen maatregel opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant